CM7: Illuminating the Non-Representable

(english version below)
Illuminating the Non-Representable

Utstilling og Performance

  1. – 12. sep 2022

Book of Remembrance

Imi Maufe & Hilde Kramer

Book of Remembrance er et performativt bokverk og utstilling laget av Imi Maufe og Hilde Kramer for det kunstneriske forskningsprosjektet Illuminating the Non-Representable ved Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen. Verket illustrerer og refererer til en begivenhet som fant sted i Litzmannstadt-gettoen i den polske byen Łódź mellom 5. og 12. september 1942, kjent som Wielka Szpera (generelt portforbud).

UTSTILLING OG PERFORMANCE
CM7, Christian Michelsen gate 7
5.—12. september 2022 (unntatt 7.september) 15.00—18.00

PERFORMANCE
Bergen Offentlig Bibliotek 6. sep. 13:00—14:00

Storetveit kirke 7. sep. 19:00 (utvidet program med et opptak av Chaim Rumkowskis tale «Gi meg barna deres» på 4.september 1942 fortolket av Helge Jordal og musikalske verk framført av Jostein Aarvik på orgel og sopransang av Eli-Johanne Rønnekleiv.

KMD Auditorium Knut Knaus 9. sep. 12:00—13:00

Tårnsalen, Universitetsmuseet 10. sep. 12:00—13:00

Bergen Jernbanestasjon 11. sep. 12:00—13:00

 

Illuminating the Non-Representable

Exhibition and performance

  1. – 12. sep 2022

Book of Remembrance

Imi Maufe & Hilde Kramer

BOOK OF REMEMBRANCE is a performative book work and exhibition created by Imi Maufe and Hilde Kramer for the artistic research project Illuminating the Non-Representable at the Faculty of Art, Music and Design at the University of Bergen. The work illustrates and refers to an event that took place in the Litzmannstadt ghetto in the city of Łódź, Poland, between 5th and 12th, September 1942, known as Wielka Szpera (general curfew). The project will take place in Bergen 80 years since the Wielka Szpera, 5th—12th September 2022.

EXHIBITION AND PERFORMANCE
CM7, Christian Michelsen gate 7, Bergen
5th—12th September 2022 (except 7th Sept.) 15.00—18.00

PERFORMANCE
Bergen Public Library 6th Sept. 13:00—14:00

Storetveit Church 7th Sept. 19:00 (extended program with a recording of Chaim Rumkowski’s speech “Give Me Your Children» on 4 September 1942 interpreted by Helge Jordal and musical works performed by Jostein Aarvik on organ and soprano vocals by Eli-Johanne Rønnekleiv.

KMD Knut Knaus Auditorium 9th Sept. 12:00—13:00

Tårnsalen, University Museum 10th Sept. 12:00— 13:00

Bergen Railway Station 11th Sept. 12:00— 13:00