BERGEN: Den kulturelle lykkepillen – søknadsfrist 9. desember

Bergen kommune – Enhet for kulturformidling og deltakelse ved Kunst, kultur og psykisk helse www.kkph.no søker profesjonelle utøvere innen ulike kunstarter til kulturprogrammet: Den kulturelle lykkepillen, oppdrag på aktivitetshus for mennesker med psykiske helseplager.
Du får selv være med å utforme oppdrag innen musikk, drama, litteratur og visuelle uttrykk.
NB! Søknadsfrist: Mandag 9. desember 2019 for oppdrag i 2020.
Bergen kommune driver 7 aktivitetshus for mennesker med psykiske helseplager.
Der arrangeres for eksempel malekurs, kurs i keramikk, minikonserter, forfatterbesøk, små teaterforestillinger, samt turer m.m.
Bergen kommune søker profesjonelle utøvere til oppdrag på de ulike aktivitetshusene.

Les mer her.