Elisa Helland-Hansen

Navn:
Elisa Helland-Hansen

Kommer fra:
Født i New York, men oppvokst i Bergen

Bor:
I Rosendal

Utdannelse:
Bergens Kunsthåndverkskole (1975-78)

Hva jobber du med?
Bruksgjenstander i keramikk

Hva inspirerer deg?
Inspirasjon er et vanskelig ord, mitt arbeid springer først og fremst ut fra lyst og et grunnleggende uttrykksbehov. Næring hentes fra mange kanter som:

den gode samtalen

kunstverk, (sist Beth Wyllers keramiske vegg på galleri KRAFT i Bergen)

bøker (sist Nina Malteruds katalog Materielle påstander fra KODE Bergen)

utsikten fra Kviteggja (sist en natt under åpen himmel)

fotografering (hver dag)

moderne arkitektur (sist Cabin Ulvik)

å få stor lyr på kroken (forrige uke)

himmellyset der jeg bor (hver dag)

Hvordan vil du beskrive din kunst og ditt kunstnerskap?
Helt siden min utdanning på 1970-tallet har jeg kontinuerlig arbeidet med gjenstander ment for daglig bruk ved måltider, på kjøkkenet, til matlaging og servering.

Utforsking av dette området er min lidenskap. Interessen knytter seg til det visuelle uttrykket, de funksjonelle egenskapene, det sansbare og taktile samt den sosiale konteksten som måltider representerer. De siste par årene har det jeg kaller «vandreskåler» fått min økte oppmerksomhet, en åpen skål med ujevn kant og individuelt pregede mønstre, – de fleste brent i en vedfyrt saltovn i Sogn.

Hvorfor ble du boende der du bor?
Traff en en kjernekar fra Rosendal for 12 år siden og flyttet dit fra Bergen. Trodde jeg var en urban sjel, men det stemte ikke. Nybygd atelier på drømmetomt gav fornyet arbeidslyst.  Hurtigbåt til Bergen på under to timer tilfredstiller de fleste bybehov.

Hva er det beste med miljøet og stedet?
Stillheten, den mektige naturen, sjøen.

Hva savner du i det lokale kunstmiljøet?
Ingenting. Jeg henter næring fra mange kanter.

Hva jobber du med for øyeblikket?
Har hatt to større utstillinger i år på Lillehammer og i Sverige. Nå har jeg et hvileskjær.

Hvilke ambisjoner og planer har du for fremtiden?
Jeg arbeider med en bok om mitt liv som keramiker.