FIKEN: Introduksjonskurs for billedkunstnere tirsdag 15. juni klokka 10

Næringsoppgaven for billedkunstnere er ofte en utfordring – nå jobber Fiken med noe helt nytt i samarbeid med Skatteetaten og vil være de første på markedet som fra neste år vil ha en fullkommen løsning for innlevering av næringsoppgaven, direkte fra Fiken til Altinn uten at noe må fylles ut manuelt.
Webinaret er beregnet på de som vil ha en introduksjon til det mest grunnleggende i Fiken; kjøp og salg, og arrangeres av Fiken og Norske Billedkunstnere.