Fin Serck-Hanssen

Navn
Fin Serck-Hanssen 

Kommer fra
Bærum 

Bor
Oslo 

Utdannelse
BA Film/Foto  

Hva jobber du med?
Fotografi 

 

Hva inspirerer deg?
Det som ligger på siden av stien. Og så syns jeg det er veldig rart å være menneske.  

Hvordan vil du beskrive din kunst og ditt kunstnerskap?
Jeg begynte ganske seint å fotografere, i slutten av tenårene, og da var det pga musikken. Det som skjedde med punk- og newwavebevegelsen fascinerte og inspirerte meg til å fotografere. Jeg portretterte musikere og band, og etter hvert ble jeg opptatt å lage mer ekspressive bilder av kropper. Gjerne i vann der kroppen blir optisk forvrengt og lyset oppfører seg annerledes enn i luft. 

Jeg har siden hatt portrettet som et tilbakevendende tema. Det jeg opplever som kanskje det sterkeste portrettprosjektet er serien Tema Aids fra 1993. 

Andre politiske portrettprosjekter har vært Pionerdykkerne fra Nordsjøen, Gay watch, og tema som HIV, ME, torturoverlevere og skeive ikoner. 

Hvorfor ble du boende i Oslo?
Familie, venner, London Pub og fjorden. 

Hva er det beste med miljøet og stedet?
Grønt og nært sentrum, fjorden og Marka. 

Hva savner du i det lokale kunstmiljøet?
Det burde vært bygd billige atelier til kunstnere her. Jeg savner også tida da fotografene hang på labben og venta på filmframkalling. 

Hva jobber du med for øyeblikket?
En utstilling i samarbeide med Harald Lunde Helgesen på Det Norske Teatret i forbindelse med forestillingen Berre Verdas Undergang. Jeg fotograferer også til en bok/utstilling om utsatt kunst sammen med Per Gunnar Tverbakk, Kaia Eriksen, Bjørn Hatterud og Mathias Berner. Holder også å på å dokumentere Per Barclays installasjon i pissoaret i Stensparken som skal publiseres som bok. Jeg fortsetter også portrettprosjektet Queer Icons/Skeive Ikoner. 

Hvilke ambisjoner og planer har du for fremtiden?
Bli gammel og lovende.  

Til slutt: hvilken kollega av deg fortjener mer oppmerksomhet?
Det er jo så mange gode kunstnere! Jeg synes billedkunst generelt får lite oppmerksomhet. Norge har mange dyktige fotografer som lager fantastiske arbeider, jeg er veldig spent på å se nye arbeider av blant andre Ingrid Eggen og Preben Holst