Flokk flytter inn på CM7

De neste 3 årene skal den nyetablerte organisasjonen Flokk få boltre seg i lokalene til VISP i Christian Michelsens gate 7. Det treårige prøveprosjektet har mottatt støtte fra Bergen kommune og Vestland fylkeskommune. Formålet er å eksperimentere med nye måter å øke nedslagsfeltet og publikummet til kunstscenen i Vestland, i tillegg til å dele erfaringer og ny kompetanse med lokale kunstnere og kunstorganisasjoner.

CM7 vil fungere som et prosjektrom og laboratorium for organisasjonens aktiviteter, med publikumsrettede prosjekter som sitt hovedvirke. Her vil Flokk eksperimenterer med å nå ulike målgrupper gjennom nye samarbeid på tvers av uttrykk og fagområde, mellom kunstnere, små kunst- og kulturaktører og større institusjoner i Vestland.

Kunsthistoriker Jakob Myklebust Huus er ansatt som prosjektleder for den ideelle organisasjonen i en 30% stilling. Jakob har også blitt ansatt som medarbeider i en 20 % stilling hos VISP.

I samarbeid med VISP, arrangerer Flokk sin første aktivitet Marked, med gruppeutstilling på CM7 9.-18. desember. Alle profesjonelle kunstnere med hovdevirke i Bergen inviteres til å bli med! Søknadsfrist er utgangen av 25. november.

Se egen OPEN CALL for utfyllende informasjon.