OPEN CALL: Mappevisninger Bergen – frist 1. mars

(English below)

VISP inviterer med dette sine bergens- og vestlandsbaserte medlemmer til mappevisning med de tre Oslogalleristene Laetitita Queyranne fra Isca, Behzad Farazollahi fra Melk og Mikaela Aschim fra QB.

Mappevisningen avholdes lørdag 19. mars på Hotel Grand Terminus fra kl 10 til 16, det er plass til 12 kunstnere totalt.

VIKTIG:
-Du behøver kun å fylle ut dette skjemaet med din mailadresse, lenke til hjemmeside og CV innen 1. mars. Ved behov kan du bli spurt om å ettersende bilder av nyere verk.
-Når frist er utløpt videresendes informasjonen til galleriene, de velger selv hvem de ønsker å møte.
-VISP setter opp kjøreplan for arrangement og kontakter kunstnerne som galleriene velger ut. Hvis du er blant de utvalgte, får du beskjed minimum 1 uke før møtet.
-Alle typer kunstneriske uttrykk er velkommen.
-Du får femten minutter til å presentere eget kunstnerskap, du velger selv hva du ønsker å fokusere på.
-Du kan velge om du ønsker å presentere en fysisk eller digital mappe, projektor vil bli tilgjengelig.

NB: Du må være registrert som medlem i VISP på det tidspunktet du sender inn søknad. Dersom du ikke er medlem av VISP vil søknaden din ikke behandles, sjekk her om du er registrert som medlem.

Vi har en intensjon om at Mappevisninger er med på å skape fremtidige samarbeid og utstillinger for våre medlemmer, vi vurderer også å kjøre en ny Mappevisning til høsten, da med tre andre gallerier. VISP dekker reise og opphold for galleristene, men har ingen påvirkning på hvilke kunstnere som velges ut og hvordan et evt videre samarbeid mellom kunstner og gallerist vil utfolde seg.

(Her kan du få tips til hvordan du skal presentere egen mappe)

OPEN CALL: Portfolio presentations, Bergen
VISP hereby invites its Bergen- and Vestland-based members to a portfolio presentation with the three Oslo galleries Isca, Melk and QB.

The portfolio presentation will be held on Saturday 19 March at Hotel Grand Terminus from 10 am to 4 pm, there is room for 12 artists in total.

IMPORTANT:
-You only need to fill in this form with your email address, link to your website and CV by March 1. If necessary, you can be asked to send images of recent works.
-When the deadline has passed, the information is forwarded to the galleries, they will choose who they want to meet.
-VISP sets up the schedule for March 19 and will contact the artists that the galleries select. If you are among the selected, you will be notified at least 1 week before the meeting.
-All types of artistic expression are welcome.
-You will get fifteen minutes to present your own art, you choose what you want to focus on.
-You can choose whether you want to present a physical or digital folder, projector will be available.

NB: You must be registered as a member of VISP at the time you submit the application. If you are not a member of VISP, your application will not be processed, check here to see if you are registered as a member.
We have an intention that Portfolio presentations helps to create future collaborations and exhibitions for our members, we are also considering running a second Portfolio presentations this autumn, with three other galleries.

(Here´s some advice on how to present your portfolio)