Kritikersamtaler: Hør samtalen om utstillingene til Unstad, O´Kane og Price/Hermansen

I Kritikersamtaler går vi gjennom aktuelle utstillinger i Bergen og diskuterer hva de er, hva de gjør og hvordan vi kan forholde oss til kunsten som presenteres.

I panelet: Simen Joachim Helsvig, Silje Hogstad og Lars Staffan Evjen. Moderator er Åse Løvgren.

Kritikersamtalen 1.april, 2017, ble holdt på Bergen offentlige bibliotek og tok for seg utstillinger av Eamon O´Kane på Kunstgarasjen, Grethe Unstad på Galleri Felt og Siri Hermansen og Judy Price på Stiftelsen 3,14. I etterkant av samtalen skrev kritikerne tekster om utstillingene som du kan lese her, her og her

Simen Helsvig er kritiker og skriver jevnlig for nettstedet Kunstkritikk, avisen Ny Tid og diverse andre kunstpublikasjoner. Han er utdannet billedkunstner og kunstteoretiker.

Lars Staffan Evjen har utdanning som lærer og billedkunster. Han har vært aktiv som kunstner siden 1995 og har arbeidet mest med tegning og installasjon. Nå studerer han filosofi ved Universitetet i Bergen.

Silje Rønneberg Hogstad er billedkunstner utdannet fra Kunsthøgskolen, avdeling Kunstfag i Oslo. Siden 2012 har hun jobbet som skribent og kritiker, hovedsakelig for bladet Billedkunst. Den tegnede romanen Ting vi trenger, der Hogstad står for idé og manus, ble gitt ut på Jippi forlag i 2016. Et sentralt tema i boka er språkets møte med kunsten: Hvordan forklarer man hva som treffer en ved et kunstverk?

Åse Løvgren er billedkunstner og kurator, foruten å arbeide som prosjektutvikler hos VISP er hun medforskningsleder ved det kunsterneriske utviklingsprosjektet Synsmaskinen