Hør kritikersamtaler fra 1.februar her!

I panelet satt Kari Aasen, Arve Rød og Eamon O´Kane. Moderator var Åse Løvgren.

Del 1 av samtalen:
Del 2 av samtalen:

Samtalen tok for seg følgende utstillinger:
David A Rios: borders boundaries limits, Kunstgarasjen
Joachim Koester, Bringing Something Back, Bergen Kunsthall
Sarah Jost: from an arboreal point of view, Galleri Christinegaard
Magnus Bugge: Soundtrack for Webcams, Lydgalleriet
Ellen Ringstad: APCLPSTK, Visningsrommet USF

I Kritikersamtaler går vi gjennom aktuelle utstillinger i Bergen og diskuterer hva de er, hva de gjør og hvordan vi kan forholde oss til kunsten som presenteres.

Om panelet:
Kari Aasen er kunstner med utdannelse fra Kunsthøgskolen i Bergen 1974, og master i spesialisert kunst fra 2001. Hun arbeider hovedsaklig i keramisk materiale, modellerte objekter, stedsspesifikke installasjon og ulike prosjekter og gruppesamarbeid. Hun har hatt en rekke utstillinger i inn- og utland, mottatt stipender og utsmykningsoppdrag og er innkjøpt til en rekke offentlige samlinger.

Eamon O`Kane har over 70 solo-utstillinger bak seg og har vært vist ved en rekke store kunstinstitusjoner i Europa og USA. Han er mottager av flere store priser og er representert i en rekke samlinger. Han er professor i maleri ved Kunstakademiet, KMD, Universitetet i Bergen.

Arve Rød er kritiker og skribent. Han er utdannet kunstner fra Statens kunstakademi i Oslo, og har siden 2000 publisert tekster om kunst og kunstnere i en rekke aviser, tidsskrifter, bøker og utstillingskataloger. Rød har vært kunstanmelder i Dagens Næringsliv (DN lørdag) 2006-2012, og siden 2014 i Dagbladet, hvor han har en lengre spalte annenhver mandag. Spalten i Dagbladet tar sikte på både ordinær utstillingskritikk, og mer essaypreget tekst som søker å sette samtidskunsten i en både historisk og samfunnsmessig sammenheng. Rød har siden 2013 vært medredaktør i Norsk kunstårbok.

Kritikersamtaler arrangeres av Visp som er kompetanse- og nettverksorganisasjonen for det visuelle kunstfeltet på Vestlandet, og arbeider for å bedre og tilrettelegge vilkårene for produksjon og formidling av visuell kunst i Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane. www.visp.no

Arrangementet er støttet av Bergen kommune, Hordaland Fylkeskommune, Norsk Kulturråd og stiftelsen Fritt Ord.