BERGEN: How to visualize a public art proposal – a workshop with Lang/Baumann

Photo: Jöelle Lehman

(Norsk versjon under)

Where: Aldea, C. Sundtsgate 55, 5004 Bergen

When: Thursday 13. October, 10 – 17

Hosts: Aldea and VISP

Sign up: to Visp on email,  please include a couple of sentences about your interest in and/or experiences with art in public space .
NB: There´s only 12 spaces available, if you sign up but fail to attend without due cause, you will be charged a fee of NOK 300

Workshop fee: The workshop is free. The first part of the workshop is an artist presentation by L/B and does not require signing up. 

In this one day workshop the Swiss artist duo Lang/Baumann will give you an introduction to different ways of visualizing your public artwork proposal. The participants should bring their own project (fictive or real, upcoming or finished). After the introduction by L/B we will work in groups with the participants’ own projects as workshop cases to visualize. It is possible to join the workshop without bringing a project.

Lang/Baumann will start the day at 10 am with an artist presentation showing some examples from their extensive career in shaping public spaces with their indoor and outdoor installations, sculptures, mini-hotels, bars, wall paintings, street paintings and more. This presentation is free and open to all.

In the next component of the workshop, L/B will use some of their own work examples to go through different formats of presentation a proposal, and their pros and cons (for example physical models vs 3D renderings). They will show how they use software such as Photoshop and Vectorworks to visualize art work and their surrounding environments. They will also go through which material /documentation is important to gather from the site of the proposed artwork.

After lunch, which is included, we will look at the participants’ own projects. Please bring sketches, plan drawings, photos from the site etc. and we will use these to go through different options for visualization.

Sabina Lang and Daniel Baumann live in Burgdorf (Switzerland) and have collaborated since 1990. Their body of work includes installations, sculptures, large-scale wall or floor paintings, and architectural interventions. Most of their works are site-specific, some are modular and can be adapted to different situations. Many of their pieces can not only be viewed but actually used as well, while others merely feign usability or artfully subvert it. Through careful prior analysis of the location and context of their interventions, Lang/Baumann initiate a dialogue with the existing situation, often playfully upending expectations and disrupting patterns of perception. With their opulent imagery they deliberately seek a delicate balance between clearly defined categories like public and private space, familiar and strange, art and functionality.

Aldea is a Center for Contemporary Art, Design and Technology in Bergen that has provided resources for the arts since 2018. Aldea has a studio collective, a residency program, a gallery and workshops for wood, metal and digital fabrication. In our thematic workshops we invite artists and professionals in other creative industries to share with us their knowledge about tools that they are using.

«Up #4» (2020)

Norsk versjon:
Hvordan visualisere kunst i offentlig rom – en workshop med Lang/Baumann på Aldea

Hvor: Aldea, C. Sundtsgate 55, 5004 Bergen
Når: Torsdag 13. oktober, 10 – 17
Verter: Aldea og VISP
Meld deg på: til Visp på e-post,  ta med et par setninger om din interesse for og/eller erfaringer med kunst i det offentlige rom
Workshopen er gratis, men det er kun 12 plasser tilgjengelig på del to og derfor bindende påmelding; dersom du melder deg på, men ikke møter opp, vil du bli fakturert kr 300,- (gjelder ikke ved sykdom o.l.).

Første del av workshopen er en kunstnerpresentasjon av L/B og krever ikke påmelding.

I denne workshopen vil den sveitsiske kunstnerduoen Lang/Baumann (L/B) introdusere ulike måter å visualisere kunst i offentlig rom. Deltakerne tar med sine egne prosjekt (fiktive eller reelle, kommende eller gjennomførte) som vi bruker som eksempler når vi jobber i grupper med visualisering. 

Lang/Baumann starter dagen kl. 10 med en kunstnerpresentasjon som viser noen eksempler fra deres omfattende karriere i å forme offentlige rom med sine innendørs -og utendørsinstallasjoner, skulpturer, minihoteller, barer, veggmalerier, gatemalerier og mer. Presentasjonen er gratis og åpen for alle.

I den neste del av workshopen vil L/B bruke noen av sine egne verk som eksempler for å gå gjennom ulike formater for visualisering av kunst i offentlig rom. De vil snakke om både fysiske modeller og 3D-visualisering, og hvilke fordeler og ulemper de ulike formatene kan ha. De vil vise hvordan de bruker programvare som Photoshop og VectorWorks til visualisering av både det foreslåtte kunstverket og omgivelsene det skal plasseres i. De vil også gå igjennom hvilket materiale og dokumentasjon man bør samle inn fra stedet verket skal plasseres.

Etter lunsj skal vi se på deltakernes egne prosjekter. Ta gjerne med skisser, plantegninger, bilder fra stedet etc. så bruker vi disse til å gå gjennom ulike muligheter for visualisering. Det er mulig å delta på kurset uten å ha med eget prosjekt.

Sabina Lang og Daniel Baumann bor i Burgdorf (Sveits) og har samarbeidet siden 1990. Arbeidene deres omfatter installasjoner, skulpturer, vegg- eller gulvmalerier i stor skala, og arkitektoniske inngrep. De fleste av deres arbeider er stedsspesifikke, noen er modulære og kan tilpasses ulike situasjoner. Mange av verkene deres kan ikke bare sees, men faktisk brukes også, mens andre bare utgir seg for å vere funksjonelle. Gjennom grundige analyser av sted og kontekst, innleder Lang/Baumann med sine verk en dialog med sine omgivelser og balanserer mellom klart definerte kategorier som offentlig og privat rom, kjent og merkelig, kunst og funksjonalitet.

Aldea er et senter for samtidskunst, design og teknologi i Bergen. Aldea har et atelierkollektiv, et gjestekunstnerprogram, et galleri og verksteder for tre, metall og digital fabrikasjon. I våre tematiske workshops inviterer vi kunstnere og fagfolk i andre kreative næringer til å dele med oss ​​sin kunnskap om verktøy de bruker.

VISP er kompetanse- og nettverksorganisasjonen for det visuelle kunstfeltet og arbeider for å bedre og tilrettelegge vilkårene for produksjon og formidling av visuell kunst. VISP henvender seg til alle aktører og ledd innen det visuelle kunstfeltet – kunstnere, gallerier, institusjoner, produsenter, kuratorer, kritikere og leverandører, og er organisert som en medlemsorganisasjon med fritt medlemskap.