Hvordan slette studielånsrenter på grunnlag av lav inntekt

Matilde Westavik Gaustad: THE UPGRADE (vist på Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum 2017)

I disse koronatider kan denne veiledningen være et godt hjelpemiddel. Veiledningen er utformet av Matilde Westavik Gaustad, styremedlem i Trøndelag Bildende kunstnere.

Veiledning til sletting av renter på studielånet på grunnlag av lav inntekt ved fulltidsarbeid som billedkunstner:

Logg inn på dine sider hos lånekassen

-velg meny – søknader, skjema og dokumentasjon – søknader om tilbakebetaling

-gå ned til «sletting av renter» og trykk på «gå til søknaden»

-velg rubrikken «lav inntekt ved fulltidsarbeid»

-spesifiser perioden du søker for

Last opp dokumentasjon:
Hvis du er selvstendig næringsdrivende, må du sende inn:
– bekreftelse på registrert foretak i Brønnøysundregisteret
– kopi av skattefastsetting (likning) for det aktuelle tidsrommet
– kopi av avtaler/timelister/lønnsslipper/fakturaer eller liknende

Hvis du er kunstner, må du sende inn:
– dokumentasjon som viser at du jobber som kunstner på fulltid. Du må sende inn kopi av avtaler/timelister/lønnsslipper/fakturaer eller liknende. Dersom du er medlem i en yrkesorganisasjon for kunstnere, og/eller er registrert i Brønnøysundregisteret, kan du dokumentere det i tillegg
– dokumentasjon som viser bruttoinntekten din for den perioden du søker om å få slettet renter for
– send inn en redegjørelse for din aktivitet som kunstner. Dette skal være en egenerklæring som beskriver hvordan du jobber. Beskriv dokumentasjonen du har sendt inn, om det er lønn fra deltidsjobber, stipendinnbetalinger, utgifter tilknyttet din kunstpraksis. Dette bør spesifiseres slik at de som skal behandle søknaden forstår vedleggene. Redegjør kort sagt for din økonomiske situasjon og hvordan du jobber som kunstner.

Mer Informasjon på Lånekassen sine sider om blant annet hvor mye du kan søke om, inntektsgrenser, og når du bør søke.