NY DATO: Informasjonsmøte med Bergen kommune

Image taken from page 42 of 'Notes on a yacht voyage to Hardanger Fjord and the adjacent estuaries. By a Yachting Dabbler [Charles William Rothery]. With numerous illustrations' (British Library)

Sted: Hordaland kunstsenter
Dato: ONSDAG 22. januar
Tid: 11.30-13.00

Velkommen til en gjennomgang av Bergen kommunes tilskuddsordninger, med spesialrådgiver Synnøve Marie Vik. Det blir særlig fokus på prosjektstøtte visuell kunst. Etter gjennomgangen blir det anledning til å stille spørsmål, og eventuelt avtale individuelle møter ved behov.

Kaffe og te serveres.

Møtet arrangeres av VISP og BKFH.