Ingeborg Annie S. Lindahl

Navn: Ingeborg Annie S. Lindahl
Kommer fra: Harstad
Bor: i Harstad

Utdannelse
2010 – 2012 Mastergrad i Kunst, Kunst og designhøgskolen i Bergen
2007 – 2010 Bachelor i samtidskunst, Avd. Kunstakademiet, Universitetet i Tromsø
2009 Produsentstudiet, (deltid) Høgskolen i Harstad
2006 – 2007 Turisme, Høgskolen i Harstad
2002 – 2004 Kunst, Strykejernet Kunstskole AS, Oslo
1999 – 2000 Reklame, illustrasjon og design, Solhaugen Videregående skole, Narvik

Hva jobber du med?
Jeg arbeider med installasjoner i form av storskala tegninger med ubehandlet kritt, rissing i marmor og skulptur, men også med performence og kuratoriske prosjekter.
Eksperimenterer og liker å utfordre hvordan kunsten oppleves, mot en fenomenologisk tilnærming ved å leke med materialer som tørris, lyd, og perspektiver.

Eksempelvis i samarbeidet jeg med Trond Lossius i utstillingen Shades of change ved Stiftelsen 3,14 i Bergen. Utstillingen besto av ubehandlet krittegning og lydinstallasjon, og var et stedspesifikt samarbeid på tvers av fagdisipliner som tok for seg endringsprosessen som utforsker den nye (klima-) virkeligheten. Vi så på det kognitive og hvordan opplevelsen påvirkes gjensidig av endringer i lyd og lesing av det visuelle.

Den kombinerer en 32 meter lang veggtegning og 12-kanals surroundlyd til en oppslukende installasjon. Tegninger og lyd er utviklet på stedet over fem hektiske dager foran åpningen. Jeg videreutviklet kritt-tegningen kontinuerlig gjennom hele uken, slik at skyene endret seg fra dag til dag. Siste dagen endte i destruksjon, hvor jeg visket ut hele verket.

Det var vårt første samarbeid sammen og en utrolig spennende prosess, hvor lyden endret min opplevelse av min egen strek. Samarbeidet utforsket mulighetene for en tverrfaglig audiovisuell dialog mellom lyd og storskala tegning.

I min praksis arbeider jeg med materialet som både konsept og metafor. Eksempelvis består verket Relight my mind av kampesteinen på en pidestall av marmor. En steinkonstruksjon av natur i kombinasjon av geometri opphøyd i kunstens kontekst. Verket er i en landskapskunst-setting på Mælen i Hardanger, men skillet mellom betrakters sfære og skulpturens sfære er tilbake.

Bakgrunnen for verket var tanker rundt vårt syn på kulturlandskap vs. naturlandskap. Inspirert av naturreligion hvor steiner har en viktig posisjon, samt hvordan steinen i seg selv innehar sin egen historie. Spenningen oppstår mellom det menneskeskapte vs. kampestein og naturlige ansamlinger av stein. I skjæringspunktet mellom ulike bergartenes iboende symbolske form og kvaliteter synliggjøres menneskets verdi-hierarki.

Marmor (kalkstein) er en form for kalk, dannet at døde organismer påvirket av trykk og temperatur under jordskorpen. Desto høyere temperatur kalksteinen utsettes for så omdannes kalkkrystallene seg slik at fossiler og andre spor etter hva kalksteinens har sitt opphav i utviskes. Det er en skjør steintype, og skjønnheten vil forringes i fuktig klima. Denne forvitringen (nedbrytning av stein) fremmer temporalitet til verket, og påvirkes av klimaendringene. Dette gjør at verket fortsetter skapelsesprosessen i takt med naturen.

Kampestein (flytteblokk) er en stor frittliggende steinblokk som har blitt lagt igjen av en isbre etter at breen har trukket seg tilbake. Ved å studere bergartene til flyttblokker kan man si noe om hvor de kommer fra, og slik vite hvor isbreen har beveget seg. Det eksisterer mange flyttblokker som er minner etter den siste istiden for ca. 10 000 år siden. I folkloristikken har slike steiner blitt tilskrevet kamper mellom troll og jotner, som har gitt opphav til navnet kampestein. Marmor pidestall er kjent fra kunsthistorien for å være en sokkel til en statue eller byste, som i overført betydning er en opphøyd status.

Relight my mind er en stedsspesifikk intervensjon i landskapet med kobling mellom det opphøyde og det jordiske. Møtet mellom verk og betrakter blir en del av landskapet, og det fysiske møtet mellom verk og omgivelsene utgjør selve verket.

Hva inspirerer deg?
Jeg blir inspirert av det forgjengelige mot det varige, for fins det noe varig?
Fokuset mitt kretser rundt en problematikk rundt hvordan mennesker verdsetter varighet. Hva er det vi prøver å ta vare på i naturen og hva lar vi forsvinne? Jeg er interessert i menneskets opplevelse av tid og vårt paradoksale forhold til naturen, verdien av naturen og teknologiens rolle i miljøet.

Samtidig blir jeg inspirert av å lage kunst på nye steder, arkitektur, møte nye folk og kulturer. Jeg har alltid hatt en nysgjerrighet mot andre fagfelt og nye territorium både geografisk og teoretisk.

Hvordan vil du beskrive din kunst og ditt kunstnerskap?
Jeg er mest kjent for mine store temporære, stedsspesifikke tegne-installasjoner av kritt (kalk) med en problematikk rundt hvordan mennesker verdsetter varighet. Jeg har i mange år vært svært inspirert og influert av Land Art og Christo og Jeanne-Claude, og kunst som står i opposisjon til det globale kunstmarkedet. Mine kritt-tegninger er temporære og en gest til publikum, ikke salgsbar. Kunstverkene jeg skaper danner et landskap hvor det dukker opp spørsmål knyttet til fremtiden, kunnskapsproduksjon og hvorfor vi er som vi er.
Mitt interesseområde kretser omkring det paradoks at mennesket som art forsøker og bevare og destruerer planeten på samme tid.

Hvorfor ble du boende i Harstad?
For fem år siden flyttet jeg fra Bergen og opp hit til Harstad. Det var en stor overgang, og innimellom savner jeg kunstmiljøet i Bergen. I fjor fikk jeg bygget studio der den gamle garasjen sto, så gode arbeidsforhold er avgjørende for at jeg trives så godt her i Harstad. I tillegg til en kombinasjon av nærhet til natur, familie og relativt lave boligpriser.

Hva er det beste med miljøet og stedet?
Ro til å fokusere på arbeidet. Folk her er nærmere hverandre, selv om avstandene kanskje er større enn sørpå. Lyset, nærhet til havet og fjellene her nord gir rom for nye ideer og restitusjon.

Hva savner du i det lokale kunstmiljøet?
Flere fulltids billedkunstnere og infrastuktur med fellesverksteder, møteplasser og seminarer med faglig påfyll.

Hva jobber du med for øyeblikket?
For tiden har jeg fødselspermisjon og koser meg på dagen hjemme sammen med Ingvild som ble født i august i år. Samtidig må kommende prosjektene organiseres og holdes i tøylene slik at alt går etter planen etter permisjonstiden. Som enmannsforetak er det vanskelig å ta fullstendig pause fra jobben, og som kunstner er grensen mellom livet og jobben utvisket.

Som for et par uker siden måtte hele familien bli med til Tromsø i forbindelse med boklansering om mitt kunstnerskap og kunstnersamtale på Nordnorsk Kunstmuseum. Skype-møter for kommende utstillinger og juryvirksomhet blir løsningen når man har baby på armen og permisjon. Parallelt deltar jeg på årets tegnetriennale Human touch ved Kunstnernes Hus.

Hvilke ambisjoner og planer har du for fremtiden?
Fortsette å utvikle kunstnerskapet mitt, og arbeide videre i krysning mellom tegning, installasjon og skulptur. Siden jeg i 2012 var ferdig MA i kunst har jeg livnært meg av kunsten, og det er jeg stolt av.
Jeg har en rekke planer og oppdrag for fremtiden, dessverre har jeg ikke lov til å gå ut med dem av oppdragsgivere, men kan røpe at det blir storslått og på steder jeg aldri har blitt vist tidligere.

Til slutt: hvilken kollega av deg fortjener mer oppmerksomhet?
Robert Julian Badenhope Hvistendahl, bosatt i Tromsø.
Jeg har enorm sans for hans delikate og lekne installasjoner, og verk med både spenning og slagkraft. Her er link til hans web-side; http://rjhvisten.no

Link til ett av mine verk i Alaska.