Ingeborg Blom Andersskog

Navn: Ingeborg Blom Andersskog

Kommer fra: Jeg er født på Kongsvinger, men har vokst opp i Oslo og Bærum.

Bor: Nå bor jeg i Malmø

Utdannelse:
Jeg har studert bachelor i keramikk og master i kunst ved Kunsthøgskolen i Bergen. Det andre året hadde jeg et utvekslingsopphold ved Jingdezhen Ceramic Institute i Kina. Det tok noen år før jeg søkte Kunsthøgskolen, fordi jeg innbilte meg at jeg ikke var en kunstnertype eller kunstnerisk nok til å drive med kunst, så jeg studerte både kunst- og håndverkslærer på Notodden og pottemakeri i Frankrike før jeg kjente meg klar til å søke på Khib.

Hva jobber du med?:
Jeg jobber fortsatt med leire og porselen, ofte uten å brenne det. Jeg liker at leira er forgjengelig, at den kan oppløses og på den måten bli noe annet. Jeg jobber mye med tegning, gjerne performativt i gallerirommet, for å inkludere kroppen og arkitekturen i verket. Ellers jobber jeg mer og mer med tekst. Det synes jeg er kjempespennende og fungerer som et tillegg til de fysiske verkene. Tekstene er små funderinger eller historier som er relevante på en eller annen måte.

Hva inspirerer deg?
Naturen er min hoved-inspirasjonskilde, med en forkjærlighet for trær og steiner. De symboliserer en annen tid enn min egen. Jeg elsker rullesteiner, kampesteiner og grus, og jeg liker å sammenligne mennesket med trær. På samme måte som treet blir formet av sine omgivelser og opplevelser, blir vi formet av våre erfaringer og opplevelser.

Hvordan vil du beskrive din kunst og ditt kunstnerskap?:
I mitt kunstnerskap eksperimenterer jeg med kropp, materiale og rom, der arbeidet oppstår i relasjonen mellom disse. Prosessen og tiden sammen med materialet er viktig, der denne dialogen med våre egenskaper og begrensninger, fungerer som en ramme. Jeg bruker repetisjon og lager regler som styrer utviklingen av arbeidet. Disse kan fungere som ritualer.
Arbeidsprosessen har gradvis fått større fokus, og har resultert i at jeg jobber mer performativt, ofte stedsspesifikt og forgjengelig. Forgjengelig gjennom materialbruken eller ved reversering av egne handlinger.

Streken og sirkelen er en gjenganger i arbeidene mine. Streken visualiserer bevegelse, og fungerer som dokumentasjon av adferd; et møte mellom kropp, materiale og rom. Masterarbeidet mitt ”The Straight Line is Godless and Immoral” er en langvarig og saktegående performance, der enkle linjer tegnes og repeteres. Kroppen, tilstedeværelsen og den meditative handlingen er i fokus. Dette arbeidet har jeg videreutviklet og vist i ulike varianter på flere gallerier de siste årene. Her utfordrer jeg både egen og publikums utholdenhet og tålmodighet. Den sanselige opplevelsen, gjennom å aktivere publikum, er viktig. Jeg ønsker å vekke en nysgjerrighet, der beskueren får et ønske om å røre ved arbeidet for å få en bekreftelse på at det de ser er virkeligheten. Jeg er interessert i haptisk motsetning og visuell illusjon. Det store formatet er viktig for å gi en kroppslig forståelse og opplevelse av verket.

I arbeidet ”The Line”, et samarbeid med Kjell-Erik Ruud, tar jeg streken ut av gallerirommet og inn i naturen. Jeg tegnet en kontinuerlig strek i kritt fra Lærdal, over Filefjell, til Øye i Vang. Turen ble 110 kilometer lang og tok fem dager å gjennomføre. Her fikk jeg med meg regissør David Alræk til å dokumentere turen og streken, og resulterte i en film som ble lydsatt av musikeren Mari Kvien Brunvoll. Det var viktig at krittet var naturlig nedbrytbart og forsvant i løpet av kort tid. Kroppen husker sine handlinger eksakt, mens tankene og opplevelsene våre endrer seg hele tiden. Gjennom arbeidene mine tester jeg ut ulike måter å forholde seg til begrepet tid.

Hvorfor flyttet du fra Bergen?
Jeg skulle gjerne blitt boende i Bergen, og det var også planen. Men på grunn av private årsaker ble jeg nødt til å flytte, og endte opp i Malmø. Jeg har reist utrolig mange ganger mellom København og Bergen, tror rekorden på ett år er 18 turer. Ikke akkurat noe å skryte av sånn miljømessig, men det er i alle fall veldig enkelt og raskt å komme seg dit. Bergen kjennes fortsatt ut som min by.

Hva er det beste med miljøet og byen?
Størrelsen, naturen og menneskene!!! Byen er den perfekte kombinasjonen av by og natur, og det hender så utrolig mye. Det er et fantastisk kunstnermiljø, relativt stort, åpent og aksepterende, både på og utenfor Kunsthøgskolen. Det er et generøst miljø, og det er noe av grunnen til at det er så bra. Jeg har ikke erfart de spisse albuene jeg har hørt om i mange andre byer.

Hva savner du i det bergenske kunstmiljøet?
Nei, egentlig kommer jeg ikke på noe. Om jeg skal si noe likevel så kanskje flere mer eksperimenterende og uhøytidelige gallerier eller visningsrom.

Hva jobber du med for øyeblikket?
Akkurat nå jobber jeg mot utstillingen One Line One Circle som åpner på Kraft 1. februar. Utstillingen består av både tegning, performance og tekst. Det er min første soloutstilling i Bergen siden jeg gikk ut fra Kunsthøgskolen, så jeg gleder meg og er veldig spent. Samtidig jobber jeg med et prosjekt som heter ”Between The Stone And I”, der jeg lager en stein i leire hver dag i tusen dager, og skriver en tekst til dagens stein. I dag er jeg på stein nummer 660, så prosjektet blir avsluttet i starten på 2020.
Jeg holder på med flere prosjekter og utstillinger som er i oppstartsfasen. Som egen sjef og freelance, er det viktig for meg å jobbe mot det litt lenger fram. Jeg liker å jobbe med andre, så jeg har tre samarbeidsprosjekter i gang. Det er noe av det fine med det å være kunstner, at det er ingen grenser og man kan gjøre så mye forskjellig.

Hvilke ambisjoner og planer har du for fremtiden?
Min ambisjon er å fortsette å jobbe som kunstner, og det er viktig for meg å bruke tid til utprøvninger, eksperimentering og lek for å hele tiden utvikle seg videre, og gå ut av komfortsonen. I nær framtid planlegger jeg et arbeid jeg skal vise i en gruppeutstilling på Fjell Festning utenfor Bergen i sommer, og en residency og utstilling med kunstnergruppen Mother Tongue i Ungarn til høsten.
Ellers vil jeg fortsette å gjøre nye samarbeid og stille ut på nye steder.

Til slutt: hvilken kollega av deg fortjener mer oppmerksomhet?
Kunstneren Mari Sivertsen Norddahl lager utrolig fine skulpturer i tekstil som interagerer med kroppen på en spennende måte. Hun har utstilling på USF Verftet til våren. Den gleder jeg meg til å se, og jeg anbefaler folk å oppleve hennes arbeider.