Innkalling til digitalt årsmøte i VISP onsdag 17. juni kl 13.00

Grunnet situasjonen med Covid-19 vil vi i år arrangere årsmøtet digitalt (på nett), samtidig gir dette oss en mulighet til å nå ut til våre nye medlemmer over hele landet!

For at årsmøtet skal avholdes før sommerferien vil det gjennomføres via videokonferanse.

Ifølge vedtektene skal innkalling sendes ut senest fire uker før årsmøtedatoen, men grunnet tidligere og pågående smittevernstiltak har vi vært usikre på hvordan møtet kan gjennomføres. I tillegg har vårt regnskapsbyrå pga Covid-19 ikke kunnet levere årsregnskap innen normal tid, faktisk først i utgangen av april.

Dersom du som medlem har innsigelser angående kortere innkallingsfrist ber vi deg sende dette på e-post til styret@visp.no innen 12. juni.

Som medlem i VISP har du møte- og stemmerett på årsmøtet dersom du har vært registrert som medlem senest én måned før møtet avholdes. Du kan selv kontrollere om du er medlem her.

Viktig: Påmelding
Vi ber om at medlemmer som ønsker å delta på årsmøtet melder seg på ved å sende en e-post til oss på aslak@visp.no innen 12. juni, med emnelinje «Årsmøte».
Avsenderadressen vil motta en invitasjon til det digitale årsmøtet senest 16. juni.

Forslag til saker/vedtektsendringer
For at gjennomføringen av årsmøtet skal gå så smidig som mulig ser vi oss nødt til å be om at eventuelle forslag sendes til styret@visp.no innen 12. juni.

Årsmøtets dokumenter
Du kan laste ned saksliste og vedlegg her på visp.no. Vi anbefaler at du setter deg inn i dokumentene før årsmøtet starter, og gjerne at du har dem tilgjengelig underveis også.

Saksliste Årsmøte VISP 2020

2019_VISP_Aarsrapport_digital_liten

Revisjonsberetning 2019 – VISP

Årsmøte_budsjett_2020

Handlingsplan 2020 VISP PDF

Vedtektsendringer_årsmøte_visp_2020

Teknisk instruksjoner
Senest 16. juni vil vi sende ut en e-post med invitasjon til alle påmeldte til det digitale årsmøtet. Vi vil også legge ved en stegvis instruksjon om hvordan man deltar på videomøtet.

Varighet
Møtet starter 13:00 og slutter senest kl 15:00, vi åpner opp for pålogging til møtet kl 12:30

Våre vedtekter
Her kan du sette deg inn i våre vedtekter:
VEDTEKTER FOR VISP_oppdatert_2018