Gjennomgripende svikt av David A Rios, etter tillatelse fra kunstneren.

Å sette pris på kunst – panelsamtale om prising av samtidskunst

Kunstgarasjen

13.11.18

Tirsdag 13. november klokken 19.00

Hvordan setter kunstnere og gallerier prisene på kunstverkene sine? Og hvordan forholder markedet seg til dette?

Kunstgarasjen og VISP løfter frem disse spørsmålene og inviterer kunstnere og andre som er opptatt av disse problemstillingene til en panelsamtale om prising av kunst. Tema blir i liten grad blir drøftet på samtidskunstfeltet, men det opptar mange og vi opplever det som viktig å ha en åpen dialog om denne problemstillingen.

Hvilke parametere skal benyttes når vi setter en prislapp på et kunstverk? Hva skal vi måle en pris ut fra? Hva skal kunstnerens alder, utdanning, CV, innkjøp, produksjon eller materialer bety for prisen av kunstverket? Hvor viktig er det å holde samme pris uavhengig av hvor og hvordan verket omsettes? Priser unge kunstnere seg for høyt? Eller lavt?

Velkommen til panelsamtale i Kunstgarasjen, tirsdag 13. november klokken 19.

I panelet sitter:

Vilde Salhus Røed:
Salhus Røed har sin utdanning fra Kunsthøyskolen i Bergen. Hun jobber innen ulike medier, og undersøker problemstillinger som hvordan visuell persepsjon former vår personlige kollektive historiefortelling, samt våre posisjoner i verden i dag. Salhus Røed er bl.a. styreleder i BKH, og har vært aktiv i kunstnerpolitikk.

Fredrik Nergaard: Fredrik Nergaard (f.1964) er gallerist og kunsthandler og driver til daglig Galleri Haaken. Nergaard har vært tilknyttet Galleri Haaken siden 1987. Fredrik Nergaard har sin utdannelse fra Universitetet i Oslo med fagene psykologi, idéhistorie, kunsthistorie og museumskunnskap.

Deltaker 3: TBA