Årsmøtet i VISP

CM7

30.04.19

Velkommen til årsmøtet i VISP!

Saker og vedtektsendringer som medlemmene vil ha tatt opp på årsmøtet må være styret i hende skriftlig tre uker før årsmøtet og sendes på e-post til styret@visp.no.

Saksdokumenter blir publisert her senest to uker før årsmøtet.

NB: Du kan kun delta på årsmøtet dersom du står oppført som medlem på medlemslisten

Det blir som vanlig festligheter etter møtet.

Tirsdag 30. april på CM7 kl 19.00 – vel møtt!

SAKSLISTE Saksliste Årsmøte VISP 2019

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN VISP 2019

BUDSJETT 2019 Budsjett_VISP_2019

REGNSKAP 2018 Årsoppgjør 2018

ÅRSRAPPORT VISP 2018 2018_VISP_Aarsrapport_innmat_FINAL_03

VÅRE VEDTEKTER VEDTEKTER FOR VISP_oppdatert_2018