Foto: Bergen kommune, Fagavd. for kunst og kulturutvikling

Bergen: Informasjonsmøte om mentorprogrammet 2019

7. september kl 13.30-15.00, Møterom Fyllingsdalen i Kaigaten 4, tidl. Sparebanken Vest

Bergen kommune lyser i september ut et nytt kull i mentorprogrammet og ønsker i den anledning og i forkant av utlysningen å informere om programmet for interesserte kandidater.

Hvem er mentorprogrammet for?
Deltakerne i mentorprogrammet 2019 må være talentfulle og ha en del erfaring fra kunst- og kulturvirksomhet. Kandidatene kan komme fra alle fagfelt. De bør ha startet opp eller ha konkrete planer om egen virksomhet, og må også ha et ønske om og behov for videreutvikling ved hjelp av en erfaren mentor.

Deltakerne må oppfylle følgende kriterier:
• De må kunne definere konkrete mål og behov; hvor de vil med sitt prosjekt eller sin virksomhet i løpet av mentoråret
• De må være motivert til å sette av tid til mentorprosjektet
• De må tilhøre det frie kunst- og kulturfeltet
• De må bo eller ha sitt hovedvirke i Bergen kommune

Hva er mentorprogrammet?
Bergen kommune startet i 2015 et mentorprogram for kulturprodusenter. Formålet med programmet er å styrke produsentleddet innen de frie feltene i Bergensregionen, og gjennom dette videreutvikle Bergen som en produserende kunstby.

Så langt har 14 erfarne produsenter på tvers av fagfeltene musikk, film, spill, visuell kunst og scenekunst tatt del i programmet og fått tildelt sin egen mentor. Programmet for 2018 avsluttes i desember og oppstart for nytt kull er i januar 2019

Mentorprogrammet driftes av fagavdeling for kunst- og kulturutvikling i samarbeid med nettverksorganisasjonene for de ulike kunstfeltene.

Deltakelse i mentorprogrammet er gratis, og inkluderer mentortimer, fellessamlinger, kurstilbud og eventuelle reiser.

Ber om påmelding til møtet senest innen lunsjtid torsdag 6. september.
Navn og fagfelt sendes per e-post til Fagavdeling for kunst- og kulturutvikling ved Sindre Sætre: sindre.saetre@bergen.kommune.no