Conversation: Moving into sparsely-lit areas

Landmark Bergen

20.03.18

Moving into sparsely-lit areas: what methods of mediation can we imagine in our cultural spaces?
With Daniela Ramos, Eva Rowson, Freja Bäckman, Hilde Marie Pedersen, Jordi Ferreiro, Maria Acaso, members of Unge Kunstkjennere and Åse Løvgren
Tuesday 20 March 19.30
Organised in collaboration with ART + FOLK + VISP

— FOR ENGLISH SCROLL DOWN —
Å bevege seg inn i svakt belyste områder

Bli med på en felles diskusjon der vi, som brukere og bidragsytere i kulturfeltet, sammen ser på hvordan vi kommuniserer med ulike grupper publikum. Vi vil se på ulike metoder for formidling, eksperimentelle og bevisstgjørende utstillinger i Bergens kunstforening på 1970-tallet, feministisk science-fiction om forholdet mellom kommunikasjon og sosial organisering, samt Unge Kunstkjenneres mål om å åpne Kunsthallen for nye målgrupper.

Vi møtes i en svakt opplyst setting på selveste Vårjevndøgn, når dag og natt er like lang, og diskuterer ulike typer formidling som kan ta form når vi beveger oss bort fra “det klare lyset” som er rettet mot allerede etablerte normer for opplæring og kunnskap. Vil det være mulig – når vi beveger oss inn i skyggene, i det ennå ukjente og svakt opplyste rommet – å rikke ved tradisjonelle hierarkier av hvem som taler og hvem som lytter? I fellesskap vil vi se med fornyet blikk på våre institusjoners infrastruktur når det gjelder språk og formidling – og hvordan vi kan skape arenaer der uventede møter, nye metoder for kommunikasjon, læring, deling og bare det å være sammen, kan utfolde seg.

Arrangementet er initiert av kunstneren Freja Bäckman i samarbeid med Eva Rowson og Hilde Marie Pedersen, og organisert av ART + FOLK og VISP. Det vil bli innlegg av Daniela Ramos, Eva Rowson, Freja Bäckman, Hilde Marie Pedersen, Jordi Ferreiro, Maria Acaso, medlemmer av Unge Kunstkjennere og Åse Løvgren.

Arrangementet vil foregå på engelsk, og basere seg på oversettelser fra katalansk, finsk, norsk, spansk og svensk, som er innledernes morsmål.

ENGLISH:

Join us to think together about how – as users of and workers in cultural spaces – we are communicating with different publics. We’ll hear from varied methods of mediation, from the experimental and consciousness-raising exhibitions at Bergen Kunsthall in the 1970s, to feminist science-fiction about the relation between communication and social organisation, to Unge Kunstkjennere’s mission to open up the Kunsthall to new audiences.

Meeting in a darkly-lit setting and on the Equinox (when day and night are of equal length) we’ll discuss what types of exchange can develop if we move away from ’the bright lights’ that are directed towards confirmed forms of learning. When we move into the shadows, the not-yet-known and the sparsely-lit spaces, is it possible to shake up traditional hierarchies of speaker and listener? Together we’ll collectively re-imagine the infrastructures of language and mediation in our institutions – and how we can create spaces in which unknown encounters, open-ended methods of communicating, learning, sharing, and sometimes just being together, can unfold.

The setting for this event is conceived by artist Freja Bäckman in collaboration with Eva Rowson and Hilde Marie Pedersen at Bergen Kunsthall, and organised with ART + FOLK and VISP. With inputs on the evening from Daniela Ramos, Eva Rowson, Freja Bäckman, Hilde Marie Pedersen, Jordi Ferreiro, Maria Acaso, members of Unge Kunstkjennere and Åse Løvgren.

The event will use English as a common language, with translation from Catalan, Finnish, Norwegian, Spanish, Swedish as the languages used by those presenting.

More info: http://www.kunsthall.no/en/?AID=2799&ID=31&K=35&ACT=kom&index=9