Eivind Egeland, Ondskapens pappa

Entrée

14.10.18 – 17.11.18

Det hjemlige interiøret fungerer som kulisser i Eivind Egelands nye kunstfilm ‘Ondskapens pappa’, hvor hverdagsscener utspiller seg med innslag av barnelek og rollespill. I verket skildres familie-institusjonen som en forlengelse av hjemmevideoformatet. Samtidig blandes verden utenfor inn gjennom nyheter og fiksjon på skjermer og i podcaster; lynraskt beveger vi oss fra det private, ut i det offentlige landskapet og videre inn i global politikk.

Utstillinga er kuratert av Randi Grov Berger og inngår i Vestlandsutstillingen 2018 ei annleis utgåve av den tradisjonelle landsdelsutstillinga. Vestlandsutstillingen består i år av seks separatutstillingar, og inkluderer visningsstadane Kunsthuset Kabuso, Sogn og Fjordane Kunstmuseum i samarbeid med Sunnfjord Kunstlag, Haugesund Billedgalleri i samarbeid med Haugesund Kunstforening, Kunstmuseet KUBE, Entrée og Kunsthall Stavanger. Kunstnarane er Ragnhild Aamås, Magnhild Øen Nordahl, Trudi Jaeger, Eivind Egeland, Karen Skog og kunstnarduoen Blomgren & Skuladottir, som samla utgjer ein breidde i det som skjer på den vestlandske kunstscena.

Eivind Egeland (født 1981, Stavanger), bor og arbeider i Stavanger. Han jobber hovedsakelig med video og fotografi, men også med installasjoner og skulptur. I hans arbeider er det ofte portrett og en skildring av mellommenneskelige relasjoner som står sentralt. Han er på jakt etter historier eller synspunkter som kan fortelle oss noe om hva det er å være et menneske i vår samtid. Temaer som går igjen er kjærlighet og savn, lyst og sex, tro og teorier rundt sjelelivet og ens eksistens. Egeland har sin utdannelse fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen og Oslo Fotokunst skole.

Filmstart ved Entrée
Torsdag kl. 17, 18 og 19
Fredag kl. 17, 18 og 19
Lørdag kl. 17, 18 og 19
Søndag kl. 17, 18 og 19

Eivind Egeland
Ondskapens pappa
2018
41 min
HD Video
Norsk

//

The domestic interior functions as a backdrop in Eivind Egeland’s new film ‘Father of Evil’. Everyday incidents plays out with bits of children’s playing and role-playing. The work depicts the family institution, and becomes almost like an extension of the home video format, where the world blends in through news and fiction on monitors and podcasts. The film is moving us gently from private, public, and further into global politics.

The exhibition is curated by Randi Grov Berger and is included in the special edition of Vestlandsutstillingen 2018 (VU18), the annual traditional regional exhibition. VU18 consists of six solo exhibitions, and includes the institutions Kunsthuset Kabuso, Sogn og Fjordane Kunstmuseum, in cooperation with Sunnfjord Kunstlag, Haugesund Billedgalleri in collaboration with Haugesund Kunstforening, Kunstmuseet KUBE, Entrée and Kunsthall Stavanger. VU18 presents the artists Ragnhild Aamås, Magnhild Øen Nordahl, Trudi Jaeger, Eivind Egeland, Karen Skog and the artist-duo Blomgren & Skuladottir.

There is an essay written for the exhibition by Maria Lyngstad Willassen, available at Entrée.

Eivind Egeland (b.1981, Stavanger) lives in Stavanger, Norway. He works mainly with video and photography, but also with installations and sculpture. In his works, portraits and depictions of interpersonal relationships are central. He is looking for stories or views that can tell us something about what it’s like to be a human being in our time. Themes that return are love and longing, lust and sex, beliefs and theories about afterlife and one’s existence. Egeland has his education from Bergen Academy of Art and Design and Oslo Fotokunstskole.

Film screens at Entrée
Thursday; 7pm, 8pm & 9pm
Friday; 7pm, 8pm & 9pm
Saturday; 7pm, 8pm & 9pm
Sunday; 7pm, 8pm & 9pm