Hvitt lys – sorte objekter. Rasmus Brinch

Galleri Christinegaard

8.06.19 – 9.06.19

Rasmus Brinch
Hvitt lys
Sorte objekt

Galleri Christinegaard Åpning 22.05. 2019 kl 18:00 – 20:00
Deretter åpent hver lørdag og søndag fra 12:00 – 16.00
Siste dag 16.06.2019

Gjennom en rekke arbeider har Rasmus Brinch benyttet digitale teknikker i utforskingen av reduserte, visuelle uttrykk. I denne utstillingen utforskes en mer fysisk, materiell og skulpturell tilnærming til kunstnerskapets tematikk i form av en installasjon med skulpturelle objekt og en integrert bruk av lys. Gjennom en romlig, stedsrelatert tilnærming tematiseres konkrete og assosiative aspekt ved form, materialitet, lys og taktilitet i arbeidet.
Rasmus Brinch har hatt en rekke utstillinger og offentlige kunstprosjekt i Norge. Basis for kunstnerskapet er en stringent tilnærming til grunnleggende formalestetiske, stedsspesifikke og romlige problemstillinger. Gjennom bruk av digitale teknikker, gjerne i symbiose med fysiske, materialspesifikke grep skapes verk som etterstreber kontemporære kvaliteter, primært i romlige, helhetlige situasjoner. Basale virkemidler utgjør stammen i formspråket, hvor enkle elementer bearbeides fra det minimale mot det mer komplekse. Arbeidene fokuserer ofte på en fysisk, perseptiv virkning mellom inngrep og latente, situasjonsbetingede kvaliteter.
Senere arbeid består i video- og lysinstallasjoner, større offentlige prosjekt og digitale grafiske trykk. Av hovedverk kan nevnes ‘‘Christies-/Lars Hillesgate ’’, (2016) foliert motiv på vindusfasade ved Psykologisk Fakultet , UiB, og ‘‘Árvakr’’, (2014) Forsvarets grensevaktstasjon, Pasvik, KORO/Forsvarsbygg.