Hvoslef/Kajermo Törner/Kvendseth/Jost

CM7

1.02.19 – 31.03.19

Åpner kl 19 til kl 20. Åpningstidene gjelder fredag 1. februar, ellers åpent etter avtale.

Kunstguide.no er nettsiden som gir deg oversikten over kunst og kunstnere i Hordaland. Kunstguide.no skal være et naturlig startsted for deg som vil oppdage ny kunst og kunstnere, for deg som ønsker å kjøpe kunst, for deg som er kurator eller har ansvar for innkjøp av kunst, eller for deg som allerede samler på kunst.

Kunstguide.no er utviklet og administrert av VISP som er kompetanse- og nettverksorganisasjon for det visuelle kunstfeltet i Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane. VISP arbeider for å bedre og tilrettelegge vilkårene for produksjon, formidling og salg av visuell kunst i de tre vestlandsfylkene.

www.kunstguide.no

#meetyourlocalartist: Vi markerer presentasjonen av noen av Kunstguide-kunstnerne i våre lokaler, CM7, med en uformell åpning fredag 1. februar.

Kunstverk av Sarah Jost, Gabriel Johann Kvendseth, Susanna Kajermo Törner og Line S Hvoslef. Alle kunstnerne er representert på Kunstguide.no, kunstverkene blir hengende til 31. mars. Velkommen til våre lokaler i Christian Michelsensgate 7!

Se mer av kunstnerne på www.kunstguide.no

Om kunstnerne:
Line S. Hvoslef har hatt en lang rekke separatutstillinger og deltatt på mange kollektivutstillinger i inn- og utland. Hun arbeider for tiden mot separatutstilling i Kunstgarasjen under Festspillene 2019. Hvoslef er opptatt av et uttrykk i skjæringspunktet mellom det figurative og det nonfigurative. Ved å kombinere organiske og maskinliknende billedelementer fokuserer hun på spennet mellom natur og teknologi. Billedspråket er fabulerende med klare surrealistiske undertoner.

Sarah Jost bor og arbeider i Bergen. Hun har en master i kunst fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen (2009), og en bachelor i keramikkunst fra Högskolan för design och konsthantverk ved Göteborgs Universitet. Josts kunstprosjekter løper ofte parallelt med hverandre over en lengre tid. Hun har tidligere arbeidet med temaer som minne, stillhet og kommunikasjon. For tiden er hun interessert i trærnes tidsperspektiv satt opp mot menneskets. Dessuten ser hun på fenomener der det naturlige omdefineres fra generasjon til generasjon, slik at det opprinnelige begrepet blir vannet ut og dets betydning blir erstattet.

Gabriel Johann Kvendseth beskriver praksisen sin slik: ”Idealet er den blir et korrektiv til, eller i det minste en statusrapport fra, et individualisert og teknokratisk samfunn som langt på vei visker ut skillet mellom menneskets egenverdi og dets produktverdi som forbruker. Metodisk-intuitivt forsøker jeg å avkle materialenes språkdrakt. Finne frem til deres egentlige likhet, for å parafrasere zenbuddhismens terminologi, og derutover gjendikte historiene og funksjonsregistrene fra løsrevne objekt til sammensatte ting. En myk fremmedgjøring eller en både alvorlig og leken påminnelse om at orden og kaos alltid beveger seg mot entropiens ekvilibrium.”

Susanna Kajermo Törner er født i Stockholm, Sverige, men bor og arbeider i Bergen, hvor hun gikk ut Masterprogrammet i kunst ved Kunsthøgskolen i Bergen, 2009. Kajermo Törners kunst består i hovedsak av detaljerte blyanttegninger, noen ganger med elementer av andre teknikker og materialer. Motivene skildrer ofte situasjoner utenom det vanlige, som kan ses som en kompleks blanding av virkelighet og drøm, og som rommer både dypt alvor og humor. Hun jobber også med illustrasjon.

Bilde: Susanna Kajermo Törner: “Inte heter min hund Kerberos”, 2017