Kunstkonsulentsamling

Er du interessert i å jobbe som kunstkonsulent, men usikker på hvordan du går frem? Lurer du på hvordan slike prosjekter fungerer, eller hva de forskjellige aktørene i dette feltet egentlig gjør? Eller jobber du som kunstkonsulent og savner noen å utveksle erfaringer med?

Hordaland kunstsenter inviterer til en uformell samling for nye, erfarne og blivende kunstkonsulenter! Det vil bli mulighet for å utveksle erfaringer og tanker omkring arbeidet som kunstkonsulent, bli kjent med andre kunstkonsulenter og med kommunens og fylkeskommunens rådgivere. Tone Stedal Haugland fra Hordaland fylkeskommune vil fortelle om Hordaland fylkeskommunes mangeårige satsing på kunst i offentlig rom, og Elisabeth Vaule og Trine Lise Nedreås fra Fagavdeling for kunst og kulturutvikling i Bergen kommune vil presentere kommunens nye 1%-ordning.