dav

Kunstnersamtale : Margrethe Kolstad Brekke og Benjamin Sovacool

I forbindelse med Potential Exceeds the Demand vil Margrethe Kolstad Brekke presentere sitt kunstnerskap og snakke om arbeidene i utstillingen. Hun vil fortelle sin historie om det å lage i kunst som svar til Apocalyptic Sublime; den menneskelige infrastrukturens praktiske side; det å jobbe med den pågående skiftet i energisektoren, og forestillinger om framtiden: Det grønne skiftet, den grønne overgangen og den neste Store Akselerasjonen.

Professor Benjamin Sovacool vil holde foredrag om koblingen mellom skifter i energisystemer og rettferdighet. Hvem får fordelene og hvem blir nødt til å bære byrden i nåværende og framtidige energiløsninger? Sovacool vil se nærmere på en del kryssende og underrepresenterte fasetter av energiskifter, deriblant utvinning av energimaterialer, kjønnsspesifikke opplevelser og spørsmål om menneskerettigheter.

Etter dette vil Dr. Siddharth Sareen moderere en samtale mellom Kolstad Brekke og Sovacool, som vil utforske kunstens og vitenskapens rolle i det kommende grønne skiftet. Hvordan kan vi bygge offentlig engasjement rundt det største skiftet i vår generasjon, og skape en håpefull framtid gjennom energidemokrati?

Diskusjonen vil være en del av Senter for klima og energiomstilling (CET) sin podkastserie.

Relatert arrangement:

15. – 16. mai
Accountability and legitimacy in energy transitions governance
Workshop med Siddharth Sareen på Bergen Offentlige bibliotek.


Margrethe Kolstad Brekke er kunstner som bor og arbeider i Bergen. Hun har mastergrad fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen (2014). Kolstad Brekkes utstillingsvirksomhet de seneste årene inkluderer blant annet Elementene, Oppland Kunstsenter (2019); Cold Current, Adiacenze i Bologna (2018); UTOPIA500 under Barents Bird Festival i Arkhangelsk (2015). Kolstad Brekke har også arbeidet med kunst i offentlig rom, blant annet med Hangglider for Heimdal Gymnas, Heimdal VGS, KORO/Trondheim (2018); The Living Seedbank, Vadmyra/Storetveit Barnehage KORO/Bergen (2018) og Radio Luftballett, KORO Vågestykke (2017-2018).

Dr. Benjamin K. Sovacool er professor i energipolitikk ved Science Policy Research Unit (SPRU) ved School of Business, Management, and Economics, som er del av Universitetet i Sussex i Storbritannia. Der jobber han som leder av Sussex Energy Group og leder for Center on Innovation and Energy Demand, som også involverer Universitetet i Oxford og Universitetet i Manchester. Professor Sovacool arbeider som forsker og konsulent knyttet til energipolitikk, energisikkerhet, klimaendringstiltak og tilpasning som følge av klimaendringer.