Models for Photography (Part 2: The garden)

Galleri Christinegaard

10.11.18 – 11.11.18

Andreas Dyrdal

– – –

Models for Photography (Part 2: The garden)

Models for Photography er et prosjekt der Andreas Dyrdal utforsker sine egne fotografier i fravær av deres opprinnelige motiv og kontekst. Prosjektet tar utgangspunkt i et stort arkiv der enkelte fotografier blir videre-utviklet til objekter, som igjen blir modeller for nye fotografier og objekter. Prosjektet sirkulerer rundt de fysiske forutsetningene for og konseptuelle vinklingene til fotografi i seg selv— som både materielt objekt og som handling. Gjennom dette prøver Andreas Dyrdal å artikulere situasjoner for fotografi, med bevissthet om at hvilke som helst objekt i seg selv kan være en modell for fotografi, til og med fotografiet selv.

For del 2 av prosjektet— “The garden” vist ved Galleri Christinegaard— presenterer Andreas Dyrdal en installasjon der prosjektet er bearbeidet i møte med to andre interesser. Den første av disse er en interesse for den japanske hagen Ryōan-Ji i Kyoto— anerkjent for sin abstrakte form og sin ukjente symbolikk. Den andre interessen er aktiviteten å fotografere blomster; en aktivitet han utfører jevnlig i sitt hjem. I møtepunktet mellom disse to, er eksisterende utskrifter og modeller fra del 1 av prosjektet— utstilt ved Galleri Felt i 2017—bearbeidet til kunstige blomster-oppsatser. Disse objektene er sammen med ekte blomster-oppsatser lik de han fotograferer i sitt hjem, stilt ut i tråd med hvordan objektene i Ryōan-Ji er arrangert. Resultatet er en form for hage— en komposisjon, en scene, et fotostudio— som kretser rundt spørsmål om bevaring og forvitring, opphav og tilfeldighet, og det konstante og umiddelbare.

– – –

Andreas Dyrdal (1979) fullførte sin mastergrad i Kunst, ved tidligere Kunst- og Designhøyskolen i Bergen, i 2017. Han arbeider i grenselandet mellom fotografi og installasjoner/objekter, der det kunstneriske hovedfokuset er å utfordre forståelsen av fotografi som både et dokument av det avfotograferte, et materielt objekt og som en aktivitet.

Med en tidligere utdanning innen samtidsdans og 10 års arbeid som frilans scenekunstner, har Andreas Dyrdal videreført flere problemstillinger til sitt nåværende arbeid. Han arbeider i likhet med sceniske arbeider med å utøve materialer og objekter, og drar paralleller mellom fremstillingen av disse objektene og fremstillingen av sceniske verk: i rom der den fjerde veggen eksisterer; et usynlig plan som skiller forestilling fra publikum i et teater; konstruksjon fra virkelighet.

Andreas Dyrdal har stilt ut ved blant annet Kraft Bergen, Bergen Kunsthall, Galleri Felt, Galleri Fisk og Bergen Kjøtt, og bor og virker i Bergen.