Ole Jørgen Ness, Flat Acrylic, 2018-19. foto: Dag Fosse

OLE JØRGEN NESS. FLAT ACRYLIC

KODE 4

3.11.18 – 22.02.19

I første omgang vil Ness være til stede å arbeide i Tårnsalen frem til 6. desember. Utstillingen vil være åpen frem til 22. februar, med oppdatert program på nyåret. Ved periodens slutt 22. februar inviterer vi til finissage – en ferdigstillingsfest – hvor verket destrueres. Det som står igjen er historien om verket, slik det lever videre gjennom fotografier og i minnene til de som har sett det.

Fra 3. november til 22. februar kan du følge kunstneren Ole Jørgen Ness sitt arbeid med et heldekkende gulvmaleri i KODEs Tårnsal. Egen billett sikrer fri adgang til verket i hele perioden!

Flat Acrylic er et stedsspesifikt verk hvor Ness er inspirert av kumulativ vekst. Former føres videre i nye, mer komplekse utgaver av seg selv. Nye former oppstår underveis gjennom improvisasjon. Ved periodens slutt 22. februar inviterer vi til finissage – en ferdigstillingsfest – hvor verket destrueres. Det som står igjen er historien om verket, slik det lever videre gjennom fotografier og i minnene til de som har sett det.

Egen billett
Ved kjøp av inngangsbillett ved første besøk, får du en Flat Acrylic-billett som gir fri inngang til Tårnsalen i hele perioden.

Ness om verket:
Den vanligste motgift mot dødsangst er bevissthetsreduksjon, særlig gjennom selvdistraksjon i form av stress, mas, hedonistisk konsum og sosiale medier. Å hengi seg til irrasjonelle religiøse og politiske dogmer eller hormondrevet gruppeagitasjon, er også populært. Slike aktiviteter holder oss konstant i arbeidsminnet. Informasjonslagringsevnen svekkes og med den langtidsminnet, noe som igjen medfører svekkelse i refleksjonsevnen. Flat Acrylic tilbyr noe annet enn dette: Ren opplevelse i den enkeltes bevissthet. 

Om kunstneren
Ole Jørgen Ness er født i Bergen i 1961 og oppvokst i Fredrikstad. Han er utdannet ved Statens kunstakademi, Oslo, og har vært presentert i en rekke utstillinger både nasjonalt og internasjonalt. Ness var Festspillkunstner i 2006 og representerte Norge under kunstbiennalen i Sao Paulo, Brasil i 2002.

Ness vakte oppsikt på 1990-tallet, da han begynte å operere med hele ni forskjellige kunstneridentiteter, med hver sine nasjonaliteter, livshistorier og ulike syn på bildekunsten. Gjennom karakterer som Urban Ghadtspa, Norvald Braaten og Ambrosia Uhrman, som hver dyrket sin egen sjanger– fra abstrakt maleri til skulptur eller minimalisme – utfordret han myten om at enhver kunstner skulle måtte finne sin egen stil og identitet.

Senere oppsto Nesstudio som er en fusjon av de ulike posisjoner og identiteter Ness hadde inntatt gjennom tiåret før. De ulike kunstnerpersonlighetene ble ikke borte, men blandet seg i hverandre og frembrakte kunst på nye og uforutsigelige måter, som regel i form av komplekse og kaotiske installasjoner eller totalkunstverk.