Performance: Ekspansjon

Sundag 2. juni er siste dag for Vestlandsutstillingen i Kunsthuset Kabuso. Dette blir med markert med ein finissage og performance frå kunstnargruppa Performance Art Bergen.

Performancen i hos oss i Øystese har fått tittelen Ekspansjon og er ein del av konseptet kalla PAB Open Session. Dette er performance i offentlige rom – inspirert av Bbeyond i Belfast.

Med støtte av Performance Art Bergen og Hordaland fylkeskommune

Øvrig tilbod:
Ope hus kl 11-16 denne dagen
Vestlandsutstillingen – siste dag!
Ingebrigt Vik museum – skulptursamling
Hardanger Skyspace – inngang i bygget (ikkje lysvisning, kan tingast for grupper i sommar)
Kafé og gåvebutikk