Symposium: Collaborations in the Expanded Field

Symposiet Collaborations in the Expanded Field ser med fornyet blikk på diskursen og praksisene omkring et utbredt element i samtidskunsten – samarbeid. Dagens samtidskunstproduksjon oppfattes ofte som en ekslusiv samarbeidsprosess mellom kunstnere; kunstnere og kuratorer; kuratorer og institusjoner; institusjoner og publikum. Symposiet vil se nærmere på aktører som ikke vanligvis anses som delaktige i disse samarbeidene.

Foredragsholdere:

The Center for Genomic Gastronomy
Rajkamal Kahlon
Andrea Francke

Oppdatert programoversikt finnes på arrangementets Facebook-side.


Dette symposiet er organisert av studentene ved MA Kuratorpraksis (2017-2019) ved Fakultet for kunst, musikk og design, UiB. Symposiet er sjenerøst støttet av Universitetet i Bergen og arrangeres i samarbeid med Hordaland kunstsenter.