Kari Aasen

Navn:
Kari Aasen

Kommer fra:
Bergen

Bor:
Bergen

Utdannelse:
Bergen Kunsthåndverksskole, keramikk 1970-74
Kunsthøgskolen i Bergen, hovedfag, spesialisert kunst 2001

Hva jobber du med?

Utgangspunktet er keramikk, det vil si leire i ulike kvaliteter, brenninger og glasurer. Utforske, lete og se etter muligheter i leiren som kan anvendes til nye uttrykk, mellom det styrte og det tilfeldige. Akkurat nå jobber jeg med «å sortere det ukjente, det ubestemmelige, katalogisere det forgjengelige, beskrive det som forsvinner og arkivere det dødelige » for å bruke Helga Eriksens ord om min Herbariumserie.

Hva inspirerer deg?

Inspirasjon kan være så mye, både konkret og abstrakt, en stemning eller et landskap, natur, kulturlandskap, lysets skiftninger, trær og vekster, musikk, andres kunst og møter med mennesker. Jeg er en vandrer, liker å gå, komme i nærkontakt med stier, gater og streder. Se, finne, plukke og samle.

Hvordan vil du beskrive din kunst og ditt kunstnerskap?

Her bruker jeg Mai Lahn-Johannesssens ord fra katalogtekst.
«Et kunstnerskap bør alltid leses som en pågående prosess. Ikke som en statisk væren, et ferdig resultat eller en reise mot et bestemt mål. Et kunstnerskap bør snarere sees som en bevegelig situasjon der begrepet kontinuitet binder det hele sammen men aldri setter punktum. Aasen har fornyet, variert og endret sitt uttrykk, men aldri gitt slipp på sin egen eller fagfeltets historie. Med referanser bakover, søker hun alltid fremover, etter nye muligheter i materialet, i teknikken og i formen- men også i det konseptuelle.» Utdanning fra KhiB fra 70tallet. På skolen arbeidet jeg mye med modellering, skulptur og bygging, men som ferdigutdannet var det dreieskiven med bruksgjenstander og drift av verkstedsutsalg som var viktig. Den gang var ykresaktivitet en viktig premiss og det å kunne leve av kunsten. Solidaritet og dugnad i oppbyggingen av kunstnerorganisasjonene og kunstformidlingsfeltet var en del av kunstmiljøet. Vi bygget verksteder og store ovner i fellesskap. Ble etterhvert aktiv med utstillinger og ble innkjøpt til musèer og samlinger.

1999 var jeg tilbake til KhiB og tok hovedfag i 2001. Siden da har jeg beveget meg videre og jobber med skulpturelle objekter og mer prosjektbasert installasjoner. Prosesser der avtrykk, tilstedeværelse og forgjengelighet er sentralt. Serielle fremstillinger og mengder som redigeres og organiseres. Mitt formspråk er utpreget organisk. I prosjektene «dagboknotater» tar jeg utgangspunkt i kulturobjekter som krukken eller fatet, lager et objekt hver dag gjennom et år, tilsammen 365, datert og kronologisk montert. Objektene er lavt brent, uten glasur og får dermed et rått utrykk og et arkeologisk preg. Berøringen av leiren og spor av prosessen blir et viktig aspekt, tilstedeværelse og forgjengelighet et annet. «Året langs ondskapens akse» ble laget i 2003 og har vært vist i Borggården USF.

I 2006 var jeg på studie- og arbeidsreise til Kina. Der jobbet jeg med skulptuelle objekter som ble modellert, avstøpt i gips og utført i kobber, stål, marmor og kinesisk lakkteknikk. Spennende og lærerikt, mye materialbasert kunnskap å få innblikk i. Kontakter ble knyttet, noe som resulterte i en stor utstilling i Pickled Art Centre i Beijing.

Hvorfor ble du boende i Bergen?

Jeg er fra Bergen, født og oppvokst her. Bergen er en god plattform for livet og et godt utgangspunkt for reiser. Det er her jeg hører hjemme, familien har bodd her etter at slekten kom vandrende fra nord og sør og slo seg ned i byen ved fjorden mellom fjellene. Bergen er en spennende by med et godt kunstmiljø og stadig tilsig av nye kunstnere.

Hva er det beste med miljøet og byen?

Byen er passe stor med avstander som kjapt kan nås, det meste er innen rekkevidde for de av oss som holder til i sentrum.
Stor kulturell aktivitet og spennende driv innen kunstfeltet. Godt kollegialt fellesskap på USF Verftet, der jeg har hatt verksted siden 2001. Bergen kommune har fulgt opp og spilt en viktig rolle som tilrettelegger i dialog med kunstnerorganisasjonene. Det er bra for rekrutteringen til kunstlivet gjennom ulike tiltak. Synes det er kjekt med Artist in residence-ordningen som gir mulighet til å bli kjent med hyggelige og interessante kunstnere som får opphold i Bergen. Kunsthøgskolen er viktig. Nattjazz, Bergen Live, Borealis. Når våren kommer med Festspillene går vi inn i den travle «løpetiden» med utstillingsåpninger og konserter og arrangementer på rekke og rad, gode møtepunkt.

Hva savner du i det bergenske kunstmiljøet?

Mer bredde i mediadekning av kunstlivet i Bergen og regionen blant annet flere omtaler og kritikker av utstillinger.

Hva jobber du med for øyeblikket?

Jeg jobber med serien Herbarium som jeg videreutvikler i format og detaljer. Jeg plukker og samler organisk plantemateriale, på veien, gjennom dager, uker og årstider, det sykliske. Dette materialet dypper jeg i flytende porselen, brenner det og sitter igjen med en porselens«kappe» og spor av det opprinnelige plantematerialet. Som igjen redigeres sorteres og settes sammen til nye konstellasjoner, «vitenskapelige» plansjer og Herbarium.

Norwegian wood prosjektet er fortsatt underveis. Det også et naturinspirert prosjekt om enn på en annen måte. Begge deler ble vist på utstilling i Galleri Parken sist sommer. Deler av Norwegian Wood serien ble vist på NK årsutstilling på Nasjonalmusèet i Oslo 2012.

Jeg arbeider mot Vevringutstillinga 2013 i september. Dette er et fantastisk formidlingsprosjekt som har pågått i over 30 år, et møtepunkt for kunst, kunstnere og publikum fra inn og utland som finner sted i en liten bygd i Sunnfjord.
Noen utstillinger gir prestisje og høy champagneføring med prominente gjester, andre er flott og viktig formidling av kunst til et bredere publikum. Det er kjekt å få med seg begge deler.

Gruppeprosjektet Flora Metamorphicae er stadig på farten. Dette er et samarbeid med 5 kollegaer og har pågått i 10 år. Vi har hatt stor aktivitet med utstillinger i inn og utland. 2011 mottok vi Silver Prize i Sør Korea på GICBiennalen. Prosjektet er nå i USA, for tiden er det lagret mellom to utstillinger. I 2012 deltok vi på en stor kunstmønstring i Grand Rapid i Michigan. Neste utstilling åpner vi i Vesterheim Museum i Dechora, Iowa i november 2013. Vi har all grunn til å takke Bergen kommune for bidrag til å kunne gjennomføre Flora prosjektene.

Hvilke ambisjoner og planer har du for fremtiden?

Holder energien og en god helse ser det bra ut for flere utstillinger og prosjekter i inn og utland. Jeg har flere ting på gang men det er for tidlig å vite hva som blir realisert, det kan være lange innsirklinger, planlegginger, søknader om støtte før en utstilling eller prosjekt er i havn. Man må absolutt klare å håndtere flere baller i luften samtidig. Men hverdagene er gode også til fordypning og utforskning, tanker literatur og ro.