Kari Dyrdal

Navn:
Kari Dyrdal

Kommer fra:
Oslo

Bor:
Nesttun, Bergen

Utdannelse:
Bergen Kunsthåndverksskole 3-årig tekstil
Croydon College of Art and Technology, London, Post Graduate

Hva jobber du med?
Hovedsakelig digital vev nå, også mønstrete 2D flater i diverse materialer – for kunst i offentlig rom og utstillinger.

Hva inspirerer deg?
Strukturer og historie, felles visuell arv og materialer.

Hvordan vil du beskrive din kunst og ditt kunstnerskap?
Mønster, strukturer og gjentagelser er gjennomgående i mine arbeider. Som vever er jeg avhengig av dem, men også på den måten jeg leser og organiserer mine omgivelser.
Jeg fascineres av mønster og strukturer, de er mitt kompass, både de synlige og de som ikke så lett lar seg oppdage.
I dag plasserer alle mine arbeider seg mellom representasjon og abstraksjon, realitet og illusjon, en mulighet jeg har fått gjennom arbeide med ny teknologi, digital vev. Mine arbeider er vevde todimensjonale flater – tidligere utført på flatvev med en sterk referanse til vår alles felles stoff og mønsterarv, – i dag også refererende til billedvevtradisjonen gjennom digitalvevde arbeider.
Jeg bruker mønster og vev til å uttrykke mine kommentarer på felles tenkning rundt estetikk, minner og kulturarv. Det å lage, innsikt og forståelse av håndverk og kunnskap rundt materiale og farge, erfaring rundt hvordan disse virkemidlene kan gi opplevelse fysisk, visuelt og intellektuelt, er viktig for meg.
I Bergen kan nevnes arbeidene Ornament – kalkspat på mylonittisk gneis som er det vevde teppet i aulaen på UiB, Naturhistorisk Museum og glassheisen Kvartsårer i amfibolittisk gneis på samme sted fra 2015. Steinsettingen utenfor Den Nationale Scene på Bjørnstierne Bjørnsson Plass er fra 1991.

Hvorfor ble du boende i Bergen?
Fin by, gode muligheter, super base; tilknytning til USF hvor jeg har verksted og Kunsthåndverksskolen, nå KMD/UiB hvor jeg også arbeider har vært viktige faktorer.

Hva er det beste med miljøet og byen?
Stor nok by til at mye skjer, liten nok by til å få arbeidsro og nå tak i det man trenger.

Hva savner du i det bergenske kunstmiljøet?
Mediedekning; kritikker, omtaler og offentlig oppmerksomhet rundt visuell og materialisert kunst.

Hva jobber du med for øyeblikket?
Utstilling i regi av Norwegian Crafts med de norske keramikerne Marit Tingleff og Torbjørn Kvasbø på Cité de la Ceramique, Sèvres Paris til høsten.

Hvilke ambisjoner og planer har du for fremtiden?
Å være i stand til å arbeide, veve tepper, strekke seg, stadig prøve nytt, – nå mai 2019 med ny utstilling på KRAFT.

Til slutt: hvilken kollega av deg fortjener mer oppmerksomhet?
Keramiker Gunnar Thorsen.