Katinka Goldberg

Navn
Katinka Goldberg

Kommer fra
Stockholm, Sverige, har bodd i Norge siden 2008

Bor
Nesodden

Utdannelse
Edinburgh College of Art, Fotografi

Hva jobber du med?
Jeg arbeider med fotografi og collage og formidler arbeidene mine både som bilde på vegg, som skulpturer og installasjoner. Jeg foretrekker likevel ofte fotoboken som medium, fordi den legger til rette for et direkte og intimt møte med den som ser. I dette møtet syntes jeg bokformatet gjør det lettere å belyse tema som kan være skambelagt og vanskelige å snakke om.

Hva inspirerer deg?
Den svenske maleren Stig Lundgren. Stig var min stefar, og han har med sin lekenhet, ekspressivitet og sin evne til å skildre relasjoner, inspirert hele mitt kunstnerskap. Hans psykologisk ladede menneske- og naturskildringer berører og utfordrer mine arbeider, både i form og innehold. I 2019 lagde jeg og Harald Solberg en stor utstilling på Bomuldsfabriken Kunsthall med Stigs og mine arbeider. Stig lever ikke lengre, men jeg vet at han hadde vært så stolt over den utstillingen.

Hvordan vil du beskrive din kunst og ditt kunstnerskap?
Min kunst handler om sosiale relasjoner, og om å møte seg selv i og gjennom andre. Med utgangspunkt i egne familieforhold arbeider jeg med visuelle refleksjoner over hvordan oppvekst og historie legger grunnlag for identitet og selvbilde. I prosjektene benytter jeg ulike metoder og innfallsvinkler. Men tematikken er gjennomgående, og selv om jeg uttrykker subjektive opplevelser, søker jeg likevel å lage allmenngyldige bilder som kan trigge empati og selvinnsikt hos betrakteren. I min seneste bok Bristningar (Journal 2021) bruker jeg collage for å skildre hvilke konsekvenser overgrep og traumer i familien kan ha for selvbildet. Her kombinerer jeg eldre materialer med samtidig dokumentasjon. Gjennom å samstille gamle familiefotografier, ny dokumentasjon, objekter, collage, maleri og tekst, oppnår jeg et eget uttrykk som kan visualisere en kompleks historie mellom fortid og nåtid, og den indre og den ytre virkeligheten.

Hvorfor ble du boende der du bor?
Jeg er veldig glad i skogen og friheten som finns i naturen.

Hva er det beste med miljøet og stedet?
Det faktum at man er omgitt av natur, men kun en båtreise inn til byen.

Hva savner du i det lokale kunstmiljøet?
Det hadde vært veldig fint med flere store atelier i området. Det bor mange kunstnere på Nesodden, men som i Oslo er det mangel på atelier.

Hva jobber du med for øyeblikket?
I skrivende stund har jeg begynt med et helt nytt collageprosjekt der jeg kombinerer stein, hud og silke. Det har fått arbeidsnavnet Tunica Mucosa og balanserer som ofte med mine bilder på randen mellom det vakre og groteske.

Hvilke ambisjoner og planer har du for fremtiden?
Jeg arbeider for tiden med to fotobøker; Shtumer Alef og Jeg bor utenfor verden som begge kommer på Journal forlag i 2025 og 2026.

Til slutt: Hvilken kollega av deg fortjener mer oppmerksomhet?
Olav Ringdal! Hans ekspressive utstilling Røttene henger i lufta på Buer Gallery i 2022 var noe av det fineste jeg sett. Han klarer å være både stringent, brutal og sårbar