Kiosken: Open Call

Kiosken welcomes applications for our interdisciplinary program Kiosken Studio 2021 and 2022. We encourage artists from all fields to apply. We welcome proposals from all places but will give priority to proposals coming from Vestland.

KIOSKEN Studio is an interdisciplinary dissemination project where we invite artists, designers, writers and craftsmen to participate. The guest artist will be given a section of Kiosken’s project space during a month, where the ground floor windows will be actively used to show the process of their work during that period of time.

KIOSKEN Studio wants to enter into a dialogue with the neighborhood and give passers-by the opportunity to gain insight into the artistic processes. During the project, we will also invite the public to artist presentations and events in collaboration with the artist.

See https://kiosken.studio/ for examples of previous residencies.

Application deadline is 1st of May 2020

What we offer:

  •  10.000 kr fee 

  •  Up to 5000kr in production costs
  •  Curatorial and technical support through the residency period 
  •  Exhibition space at one of the most culturally developed parts of the city

To apply:

Send an updated CV and portfolio (or 5 images of relevant work) and a description of your practice. If you have a project in mind, we welcome proposals already at this stage.

Send applications to: hei.kiosken@gmail.com with the subject: Kiosken Studio Application 2021-2022

Applications will be reviewed and selected by our curatorial team.

KIOSKEN is an interdisciplinary collaborative project between Daniela Ramos Arias, Siv Støldal, Ann-Kristin Stølan and Stine Aas and is generously supported by Vestland Fylkeskommune, Bergen Kommune, KORO and Norsk Kulturrådet.

 

Norsk:

OPEN CALL

KIOSKEN inviterer nå til å søke om utstillingsplass til vårt tverrfaglige utstillingsprogram, KIOSKEN Studio i 2020 og 2021. Vi oppfordrer kunstnere fra alle kunstnergrupper til å søke, men søknader fra kunstnere som holder til i Vestland fylke vil prioriteres. 

 

KIOSKEN Studio er et tverrfaglig formidlingsprosjekt hvor vi inviterer inn kunstnere, 
designere, forfattere og håndverkere til å delta. Gjestekunstneren vil ta plass i den ene halvdelen av Kioskens lokale i løpet av en måned, hvor vinduene på gateplan vil brukes aktivt til å stille ut prosessen av arbeidet deres i løpet av den tildelte måneden.

 

KIOSKEN Studio ønsker å gå i dialog med nabolaget og gi forbipasserende mulighet til å få innsikt i de kunstneriske prosessene. Underveis i prosjektet vil vi også invitere publikum til kunstnerpresentasjoner og arrangement i samarbeid med den enkelte kunstner.

 

Se https://kiosken.studio/ for eksempler på tidligere kunstneropphold. Søknadsfrist er 1. Mai 2021:

 

Hva vi tilbyr: 
  • 10.000 kr honorar
  • Opp til 5000 kr i material- og produksjonskostnader
  • Kuratorisk og teknisk støtte gjennom hele oppholdet
  • Utstillingsplass i en av de mest kulturelle områdene i Bergen

Slik søker du:

Send oppdatert CV og Portfolio (eller 5 bilder av relevant arbeid) og en beskrivelse av ditt kunstneriske virke. Hvis du allerede har en ide eller et prosjekt i tankene som du ønsker å jobbe med hos oss, skriv gjerne litt om det også. 

Send søknad til: hei.kiosken@gmail.com med tittel; Kiosken Studio Søknad 2021-2022

Søknadene vil bli vurdert og utvalgt av vårt kuratorteam.

Kiosken er en tverrfaglig samarbeidsprosjekt drevet av Daniela Ramos Arias, Siv Støldal, Ann Kristin Stølan og Stine Aas og er støttet av Vestland Fylkeskommune, Bergen Kommune, KORO og Kulturrådet.