Koronoakrisen: Søk om kunstnerstipend innen 5. august

Utvalgsleder Trude Gomnæs Ugelstad.

Kulturrådet lyser ut 70 millioner kroner i stipender til kunstnere. Den midlertidige ordningen kommer som følge av koronakrisen.

Stipendordningen skal bidra til at flere kunstnere klarer seg økonomisk gjennom koronakrisen. Forfattere, oversettere, billedkunstnere, scenekunstnere, musikere og arkitekter er blant gruppene som kan søke. Det ekstraordinære stipendet er på 100 000 kroner, og søknadsfristen er 5. august.

Les mer her

Søk her