KRISTIANSAND: Mappevisning – open call 15. oktober

Fra utstillingen "De underjordiske" av Andrea Scholze på QB, fotograf Istvan Virag / KUNSTDOK

(English below)

VISP, Agder kunstsenter, Kristiansand kunsthall og Bomuldsfabriken kunsthall inviterer med dette sørlandsbaserte kunstnere til mappevisning med de tre Oslogalleriene Golsa, QB og KÖSK.

Mappevisningen avholdes fredag 4. november fra kl 12 til 16 på Kristiansand kunsthall, det er plass til opp til 10 kunstnere totalt.

VIKTIG:
-Du behøver kun å fylle ut dette skjemaet med din mailadresse, lenke til hjemmeside og CV innen 15. oktober. Ved behov kan du bli spurt om å ettersende bilder av nyere verk.

-Når frist er utløpt videresendes informasjonen til galleriene, de velger selv hvem de ønsker å møte.
-VISP setter opp kjøreplan for arrangement og kontakter kunstnerne som galleriene velger ut. Du får beskjed om du er valgt ut eller ikke senest en uke før møtet.
-Alle typer kunstneriske uttrykk er velkommen.
-Du får tjue minutter til å presentere eget kunstnerskap overfor panelet, du velger selv hva du ønsker å fokusere på.
-Du kan velge om du ønsker å presentere en fysisk eller digital mappe, projektor vil bli tilgjengelig.

Vi har en intensjon om at Mappevisninger er med på å skape fremtidige samarbeid og utstillinger for kunstnere i regionen. Vi dekker reise og opphold for galleristene, men har ingen påvirkning på hvilke kunstnere som velges ut og hvordan et evt videre samarbeid mellom kunstner og gallerist vil utfolde seg.

(Her kan du få tips til hvordan du skal presentere egen mappe)

OPEN CALL: Portfolio presentations, Kristiansand
VISP, Agder kunstsenter, Kristiansand kunsthall and Bomuldsfabriken kunsthall hereby invites visual artists in the south of Norway to a portfolio presentation with the three Oslo galleries QB, Golsa and KÖSK.

The portfolio presentation will be held on Friday November 4 at Kristiansand kunsthall from 12 am to 4 pm, there is room for up to 10 artists in total.

IMPORTANT:
-You only need to fill in this form with your email address, link to your website and CV by October 15. If necessary, you may be asked to send images of recent works.

-When the deadline has passed, the information is forwarded to the galleries, they will choose who they want to meet.
-VISP sets up the schedule for November 4 and will contact the artists that the galleries select. You will be notified at least 1 week before the meeting whether you are chosen or not.
-All types of artistic expression are welcome.
-You will get 20 minutes to present your own art, you choose what you want to focus on.
-You can choose whether you want to present a physical or digital folder, projector will be available.

We have an intention that Portfolio presentations helps to create future collaborations and exhibitions for artists in the region!

(Here´s some advice on how to present your portfolio)

Kurset er støttet av Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune!