Kritikersamtaler: Arve Rød om Joachim Koester «Bringing Something Back», Bergen Kunsthall

I Joachim Koesters regi er Bergen Kunsthall et summende og dunkelt sydende forundringskammer. «Bringing Something Back» er en rebus av flimrende filmprojeksjoner og antydende artefakter – et villnis av tilsynelatende usammenhengende og indirekte, til dels utilgjengelig informasjon: om planter og insekter, om mekanikk og bevegelse, om muskler, nervesystemer, rus og overskridelse. Samtidig er utstillingen et estetisk overflødighetshorn som åpner for innlevelse og spontan opplevelse, og korresponderer godt med kunstnerens egen oppfordring om å «puste inn» kunsten.

Et antall filmprojektorer surrer mekanisk i mørket og lyser opp veggene med frenetisk hektiske bilder og gåtefulle scenarier. Flere senger, hver med et par sett hodetelefoner, inviterer til å legge seg nedpå og synke hen til lyden av en meditativ mannsstemme som forteller ulike historier. Her og der kan man kontemplere over bøker, potteplanter og ulike gjenstander plassert i opplyste vitriner.

«Bringing Something Back» handler i det store om teknologihistorie, mekanikk og kroppens bevegelsesmønstre, og hvordan dette kan henge sammen med de spirituelle dimensjonene ved verden og i menneskelivet. Filmen «Maybe this act, this work, this thing» er utstillingens ubestridelige hovedverk, og viser to vaudeville-dansere som mimer den tekniske apparaturen i filmprojektoren, og som maner fram den bevegelige filmen som et avgjørende øyeblikk i vår kulturhistorie. Det storslåtte anslaget i verk som dette bidrar til å gjøre tilgjengelig nivåene av informasjon og abstraksjon i Koesters kunst, og løfter utstillingen i Bergen Kunsthall til en av vinterens sterkeste på den norske kunstkalenderen.

Arve Rød

Teksten ble skrevet i forbindelse med Kritikersamtaler 1.februar, 2018. I panelet deltok også Kari Aasen og Eamon O´Kane.

Du kan høre hele samtalen her.
Les Kari Aasen sin kritikk av David A Rios: borders, boundaries, limits på Kunstgarasjen her
Les Eamon O´Kane sin kritikk av utstillingene til Ellen Ringstad og Sarah Jost her.

Arve Rød er kritiker og skribent. Han er utdannet kunstner fra Statens kunstakademi i Oslo, og har siden 2000 publisert tekster om kunst og kunstnere i en rekke aviser, tidsskrifter, bøker og utstillingskataloger. Rød har vært kunstanmelder i Dagens Næringsliv (DN lørdag) 2006-2012, og siden 2014 i Dagbladet, hvor han har en lengre spalte annenhver mandag. Spalten i Dagbladet tar sikte på både ordinær utstillingskritikk, og mer essaypreget tekst som søker å sette samtidskunsten i en både historisk og samfunnsmessig sammenheng. Rød har siden 2013 vært medredaktør i Norsk kunstårbok.