Kritikersamtaler – nå på YouTube

Vi har nå publisert videoopptak av Kritikersamtalen som ble holdt 20. oktober på KODE1. Tema var Årsutstillingen 2019, i panelet satt Line Ulekleiv, Grethe Melby og Kjetil Røed, Kirsti van Hoegee var moderator.

Se hele samtalen her.