Kunst, kultur og psykisk helse www.kkph.no søker profesjonelle utøvere

Kunst, kultur og psykisk helse www.kkph.no søker profesjonelle utøvere innen ulike kunstarter til oppdrag på aktivitetshus for mennesker med psykiske helseplager.

Du får selv være med å utforme oppdrag innen musikk, drama, litteratur og visuelle uttrykk.
Søknadsfrist: Fredag 12. mai 2017.

Bergen kommune driver 8 aktivitetshus for mennesker med psykiske helseplager. Der arrangeres for eksempel malekurs, kurs i keramikk, minikonserter, forfatterbesøk, samt turer og trim.

Kunst, kultur og psykisk helse utvikler nå et nytt tilbud for aktivitetshusene.
Vi søker profesjonelle utøvere til oppdrag på de ulike aktivitetshusene.

  • Musikere som kan holde minikonserter og mindre workshops
  • Forfattere til opplesning, samtale og kanskje skrivekurs?
  • Skuespillere til opptreden og ablegøyer, eventuelt som kursinstruktør innen drama
  • Kunstnere innen visuelle uttrykk med kortere kurs, aktiviteter eller workshops

Les eventuelt mer om Kunst, kultur og psykisk helse her, eller klikk deg direkte til utlysning og invitasjon.