Kunst, kultur og psykisk helse søker profesjonelle utøvere innen ulike kunstarter til kulturprogrammet

Fra Vivian Sutters utstilling, Documenta 2017, foto: Aslak Høyersten

Kunst, kultur og psykisk helse www.kkph.no søker profesjonelle utøvere innen ulike kunstarter til kulturprogrammet: Den kulturelle lykkepillen, oppdrag på aktivitetshus for mennesker med psykiske helseplager.
Du får selv være med å utforme oppdrag innen musikk, drama, litteratur og visuelle uttrykk.
Søknadsfrist: Mandag 7. mai 2018.

Bergen kommune driver 7 aktivitetshus for mennesker med psykiske helseplager. Der arrangeres for eksempel malekurs, kurs i keramikk, minikonserter, forfatterbesøk, samt turer og trim.
Vi søker profesjonelle utøvere til oppdrag på de ulike aktivitetshusene.
Musikere som kan holde minikonserter og mindre workshops.
Forfattere til opplesning, samtale og kortere skrivekurs.
Skuespillere til opptreden og underholdning, eventuelt som instruktør.
Kunstnere innen visuelle uttrykk med kortere kurs, aktiviteter eller workshops.
Les eventuelt mer om Kunst, kultur og psykisk helse her, eller klikk deg direkte til utlysning og registrering. Vi gjør oppmerksom på at Den kulturelle lykkepillen er et forsøksprosjekt i 2017/2018.