Kunst, kultur og psykisk helse

Bergen kommune – Enhet for kulturformidling og deltakelse ved Kunst, kultur og psykisk helse søker profesjonelle utøvere innen ulike kunstarter til kulturprogrammet: Den kulturelle lykkepillen, oppdrag på aktivitetshus for mennesker med psykiske helseplager.

Du får selv være med å utforme oppdrag innen musikk, drama, litteratur og visuelle uttrykk. NB! Søknadsfrist: Torsdag 13. desember 2018 for oppdrag i 2019.

Bergen kommune driver 7 aktivitetshus for mennesker med psykiske helseplager.
Der arrangeres for eksempel malekurs, kurs i keramikk, minikonserter, forfatterbesøk, små teaterforestillinger, samt turer m.m.
Vi søker profesjonelle utøvere til oppdrag på de ulike aktivitetshusene.
Musikere til minikonserter og workshops ev. som instruktør til kurs
Forfattere til skrivekurs, opplesning, samtale og workshops
Skuespillere som instruktør på kurs, workshops, og opptreden/underholdning.
Kunstnere/utøvere innen visuelle uttrykk (tegne, male, film, foto, design) for kortere kurs, aktiviteter eller workshops
Utøvere innen tradisjonshåndverk
Formidler/foredragsholder innen ulike tema
Danseinstruktører
Les eventuelt mer om Kunst, kultur og psykisk helse her, eller klikk deg direkte til utlysning og registrering.