Kunstnarstipend Eidfjord kommune 2018

Søknadsfrist for kunstnarstipend er sett til 1. mai 2017. Stipendet kan søkjast av kunstnarar og kunsthandtverkarar som fyller krav til opptak i ein kunstnarorganisasjon i Noreg eller tilsvarande utanlandsk organisasjon.Mottakar må arbeida i kommunen i stipendåret og vert invitert til å halda utstilling i Galleri N. Bergslien.Kunstnarbustad og atelier vert stilt til rådvelde.

Les meir her.