Alleen på Christinegaard er blitt styvet og nå er det masser av lange rette og flotte greiner.

Vi ønsker at dette skal brukes til et kunstprosjekt på marken nedenfor Galleri Christinegaard.

Det er nesten et mål mark som kan brukes.

Til den eller de som kan komme opp med et godt forslag til installasjon/skulptur vil vi utbetale et vederlag på kr 3000,- ved ferdigstillelse av prosjektet.

Kommer det tilleggsmaterialer skal dette taes av vederlaget.

Dette vil bli stående på ubestemt tid.

Knuter vil løsne, trevirket vil krympe og synke og det hele vil bli et spor av seg selv, et minne av dets eksistense.

Dog det vil ikke bli stående lengre enn at eiendommen fremdeles er presentabel for annen bruk som f.eks utleie m.m.

Vennligst send forslagene til galleriet @ christinegaard innen 3. desember 2017

Se Galleri Christinegaard på facebook og hjemmeside www.galleri.christinegaard.no

——————-

The trees in the alley at Christinegaard has been cut and now there are lots of long straight and beautiful sticks and branches.

We wish this to be used for an art project on the ground below Gallery Christinegaard.

It is a little under a thousand square meters for use.

To the one/ or those who can come up with a good proposal/idea for installation/sculpture we will pay the amount of NOK 3000, – upon completion of the project.

If there is need of additional materials, this will have to be taken from the reward.

This will be standing for some time.

Knots will loosen, the tree will go slack and the whole thing will become a trace of itself, a memory of it’s existence.

Though it will not be standing longer than the property still is presentable for other use as rent, etc.

Please send the propositions to gallery@christinegaard by December 3.rd 2017

Look up Galleri Christinegaard on facebook and www.galleri.christinegaard.no