LEDIG PERIODE I VISNINGSROMMET USF: Sommer 2018

VISNINGSROMMET USF:
Vi har fått en plutselig avlysning på en lang og flott periode i Visningsrommet USF fra 5. juni til 9. juli 2018.
Vi ønsker å motta søknader for hele eller deler av denne perioden innen 16. mai.

Det blir en rask behandlingstid!

Rett utenfor Visningsrommet USF kommer Feriekolonien på USF, mer om det her: https://usf.no/aktuelt/snart-kommer-feriekolonien/
med kunstkonteiner, bar, konserter, kunstmarked, yoga mm.

Profesjonelle aktører i samtidskunsfeltet er velkomne til å søke.

Enkeltkunstnere, grupper, kuratorer eller institusjoner kan søke. Vi ønsker at stedet skal brukes til fortrinnsvis utstillinger og kunstrelaterte arrangementer innenfor ny samtidskunst og det skal være åpent for publikum. Det kan være workshops, artist talks, musikk, performance, litteratur, møter eller tradisjonelle utstillinger.

Én-kveldsarrangementer er like interessant som lengre utstillingsperioder.

NB: Viktig informasjon før du søker: De som ønsker å bruke Visningsrommet må selv finansiere sitt prosjekt og ordne med montering og tilsynsvakt for utstillingen. Vi har dessverre ikke offentlig støtte til utstillingshonorarer eller produksjon. Alle utstillere er kandidater til vårt utstillingsstipend på kr 10 000 som deles ut hver sesong (2 ganger i året).

Søknaden må inneholde prosjektbeskrivelse, cv og dokumentasjon på tidligere arbeid (lenker). Ikke send dokumenter i word – vær så snill å send all tekst som pdf-dokument. Max størrelse på søknaden 5 MB.

Send kun via epost til line@usf.no. Kontakt Line Nord (tlf. 4088 6010) for mer informasjon.