LEDIG STILLING PÅ GALLERI VOX

Fretex Vest-Norge AS har sin virksomhet på Vest- og Sørlandet innenfor områdene jobb og oppfølging, butikkdrift, sikkerhetsmakulering, tekstil- og papirsortering, transport og administrasjon. Selskapet har ca. 200 ansatte, over 800 på ulike arbeidsmarkedstiltak, og har hovedkontor i Sandnes. Selskapet er eid av Frelsesarmeen.

Ledig vikariat i 50 % ved Galleri VOX som Kunstnerisk veileder hovedsakelig innen keramikk

Galleri VOX er en avdeling under Jobb og Oppfølging i Fretex Vest-Norge AS og hører til i Strandgaten. Galleri VOX er en arbeidsplass, bestående av atelier og galleri, for kunstnere og kreative personer som er innvilget uførestønad grunnet psykiske årsaker. Tiltaket har 16 plasser. Målsetningen med tiltaket er at deltakerne skal komme i aktivitet, samt utnytte og videreutvikle sine kreative evner.

Arbeidet består i å gi kunstnerisk veiledning til deltakerne på daglig basis og lede arbeidet med å lage individuelle aktivitetsplaner og følge opp disse. Veileder skal også være ansvarlig for utstillinger, utsmykkinger og andre prosjekter. I tillegg skal veileder hjelpe til med den daglige drift og forefallende arbeid.

Vi søker etter en kunstner med en aktiv kunstnerisk virksomhet og ønsker en kreativ medarbeider som kan få fram det beste i deltakerne. Vedkommende vil være del av en ansatte-gruppe på 4 personer og må være god på teamarbeid og ha solid menneskekunnskap. Personlige egenskaper tillegges stor betydning.

Vi søker en initiativrik og utadvendt person som kan arbeide selvstendig, og som gjerne har følgende kvalifikasjoner/egenskaper:

 •   Høyerekunstutdanning
 •   God kunnskap om Adobe Suite
 •   Godmuntligogskriftligfremstillingsevne
 •   Fleksibeloggodesamarbeidsevner
 •   Utadvendtogkreativ
 •   Engasjertimennesker
 •   Tryggpåsegselvogtropåandre
 •   Evneogviljetilåarbeideitrådmed
 • Frelsesarmeensverdigrunnlag
 • Vi tilbyr:
 •  Opplæringogkursinnenrelevanteemner
 •  Godekollegaer
 •  Triveligoghektiskarbeidsmiljø
 •  Fagligeutfordringer
 •  Lønnetteravtale
 •  Pensjonsordning
 •  Helseforsikring

Stillingen byr på spennende utfordringer innen rammen av et solid fagmiljø og godt arbeidsmiljø. Søknad kan sendes på mail til: unni.hachvaag@fretex.no Søknadsfrist er 6.10.2017.Nærmere informasjon om stillingen fås ved henvendelse til Unni Hachvaag 404 18 613/55 36 75 02.Galleri VOX fellesatelier

Strandgaten 223, 4.etg.
Tel: 55 36 75 00/02
unni.hachvaag@gallerivox.no
5004 Bergen

Avd. leder: 404 18 613
www.gallerivox.no