Linda Morell

Navn
Linda Morell

Kommer fra
Halmstad, Sverige

Bor i
Bergen, Norge

Utdannelse
Bachelor i konst från Umeå Konsthögskola och mastergrad i konst från Kunstakademiet i Bergen

Hva jobber du med?
Jag jobbar mestadels med skulptur och installation.

Hva inspirerer deg?
Jag skulle nog säga att nu för tiden blir jag inspirerad av praktiker som är helt annorlunda än min egen. Folk som arbetar med format som jag tänker att jag aldrig skulle kunna göra eller har praktiker som jag inte riktigt får grepp om.

Hvordan vil du beskrive din kunst og ditt kunstnerskap?
I mitt konstnärskap skapar jag objekt från en rad olika material. Under de senaste åren har jag arbetat mycket med keramik, metall och glas men även använt mig av plaster, textilier, betong och trä. Jag är intresserad av olika typer av objektförståelse som uppstår genom materialens bearbetningsprocesser och de förhållanden vi har till diverse ytor och formspråk. Därifrån har verken tagit form i relativt precisa skulpturer som jag visat i utställningsrum där uttrycken ibland förstärkts med hjälp av ljus och färger.

Mina projekt utgår ofta utifrån hur olika vetenskapliga modeller interagerar med varandra och hur de bildar samtida myter och sociala konstruktioner i sina överlappningar och tomrum. Ett sådant projekt var utställningen Balsamarium som visades på Nordnorsk Kunstnersenter i Svolvær 2021 och var en slags avslutning av en serie verk som jag jobbat med sedan jag började på konsthögskolan i Bergen. Det utgick ifrån begreppet hälsa som ett elastiskt begrepp som kan innebära avsaknad av sjukdom men också peka mot ett ouppnåeligt tillstånd av perfekt balans.

I mitt senaste projekt ville jag jobba mer med ett organiskt formspråk och intresserade mig för hur naturen och dess lagar skildrats i upplösningstillstånd i diverse historiska undergångsberättelser. Jag var särskilt inspirerad av ”the abyss”, det väldiga kosmiska hav som beskrivs i John Miltons Paradise Lost från 1667 och vars beskrivning tycks närma sig mörk materia. Utifrån några av de påtagliga förändringarna som sker i vår egen natur försökte jag sedan bygga upp utställningen i form av abyssens strandkant från Paradise Lost. Utställningen bestod av glasteckningar som efterliknar bildspråket hos medeltida träsnitt, socklar av bränd gran med uppsköljda maneter i glas, keramik med metall och oljeliknande glasyrer samt färgat ljus och i den senaste versionen på S12 i Bergen, där flera av verken producerats, även större mängder sand.

Hvorfor ble du boende der du bor?
När jag blev klar från konsthögskolan ville jag bara börja arbeta och se vad för slags verk jag kunde utveckla utanför utbildningsinstitutionens ramverk. Eftersom jag bara ville sätta igång var platsen som jag befann mig på det enklaste valet där och då. Det fanns naturligtvis också en väldigt reell ekonomisk del med projektstöd och liknande i Bergen och Norge överlag som gjorde det möjligt att fortsätta arbeta direkt efter konsthögskolan. Men likt som med allt annat i min praktik pågår det ett ständigt övervägande om platsen fortfarande är främjande eller hämmande, men den frågeställningen kommer nog alltid vara konstant.

Hva er det beste med miljøet og stedet?
En annan sak som fick mig att bo kvar i Bergen är den internationella konstmiljön som ändå får plats i en så förhållandevis liten stad. Det är den absolut bästa saken med Bergen. Konsthögskolan hade en fantastisk tilldragning av studenter från många länder som sedan valde att fortsätta arbeta i Bergen och bygga upp stora delar av den konstmiljö som finns här. Det är något som jag önskar att framhäva både därför att mångfalden av praktiker och konstnärer är vad jag uppskattar mest med Bergen men också därför att detta är hotat genom de nya reglerna kring universitetsutbildningar i Norge som är i färd med att ytterligare begränsa vem som har möjlighet att söka sig till en konstutbildning och följaktligen förlägga sin praktik här.

Hva savner du i det lokale kunstmiljøet?
Som konstnär som arbetar med bearbetning av material och objekt saknar jag fler ateljéer och verkstäder som lämpar sig att faktiskt arbeta i. Det krävs en viss plats för att kunna arbeta med olika material och plats är något som är väldigt dyrt i Bergen.

Hva jobber du med for øyeblikket?
I skrivande stund är jag på residens i Leipzig där jag jobbar med att testa idéer i ett nytt medium.

Hvilke ambisjoner og planer har du for fremtiden?
Planen för i år är att resa på flera residens och uppleva olika konstscener. Min ambition är att därigenom också evaluera min arbetsprocess och vilken funktion objekten som jag skapat och deras materialitet har haft i min praktik.

Til slutt: Hvilken kollega av deg fortjener mer oppmerksomhet?
Jag skulle vilja lyfta fram min vän och kollega Andreas Knag-Danielsen på grund av hans gränsöverskridande praktik som sträcker sig utanför gallerirummet och det typiska utställningsformatet. Jag tycker hans projekt B3IG3 är särskilt intressant som bjuder in andra konstnärer att visa verk i hotellrum där besökarna guidas av olika teknologi-inspirerade drag karaktärer. De olika delarna av projektet som performancen, utställningen och dokumentationen tycks både ske samtidigt och separat vilket ger projektet en väldigt spännande tidsdimension i tillägg till att det också utspelar sig på flera olika platser, fysiska som ickefysiska.