Linn Rebekka Åmo

Navn:
Linn Rebekka Åmo

Kommer fra:
Bodø

Bor:
Bodø

Utdannelse:
2007-9 Master fra Kunstakademiet i Trondheim
2004-7 Bachelor fra Kunstakademiet i Bergen
2003 Den rytmiske daghøyskole i København

Hva jobber du med?
Mine verk består i hovedsak av tekstil, håndapplikerte tekstile arbeider i store og små formater.

Hva inspirerer deg?
Jeg lar meg inspirere av hendelser og mennesker jeg møter i hverdagen, kulturarv, historie, naturens skapninger og former.

Hvordan vil du beskrive din kunst og ditt kunstnerskap?
Arbeidenes tematikk kretser rundt oppdagelser, fragmenter av natur, tid og miljø.
I arbeidet med mine tekstile collager setter jeg sammen frittstående elementer av farge, form og materialer til gjennomarbeidede komposisjoner med maleriske kvaliteter.
Jeg arbeider kontinuerlig med å samle materialer som kan ha små historiske referanser og erfaringer. Kontraster er viktige i mine arbeider, jeg er opptatt av forholdet mellom det virkelighetsnære og elementene i mine abstrakte arbeider (form, farge, struktur, tekstur) kontrasten mellom det flate, konstruerte og det tredimensjonale, rommet. Imellom en myk materialbruk og en tematikk som omhandler planter, menneskenes likhet til vekster i naturen, sjøens skapninger og miljø finner jeg mye interessant arbeidsmateriale.

Hvorfor ble du boende der du bor?
Nærheten til naturen er hovedårsaken til at jeg bor her. Disse årene hvor jeg har bodd i Bodø, har jeg reist mye i inn- og utland og har sett mange utstillinger på turene. Jeg er opptatt av å holde meg oppdatert innen kunsten både på det yrkesmessige- og personlige plan. Ved å bo her er jeg helt avhengig av å kunne reise og på være på residency for å utvikle meg som kunstner og holde meg oppdatert på det som skjer.

Hva er det beste med miljøet og stedet?
Bodø har et stort potensial for utvikling og tilrettelegging for kunstnere. Jeg har et håp for at dette skal kunne skje i forbindelse med at byen skal bli kulturhovedstad i 2024. Det beste med Bodø er naturen hvor jeg tilbringer mye tid.

Hva savner du i det lokale kunstmiljøet?
Jeg savner kolleger, atelierfelleskap og verksteder hvor man kan leie seg inn. Et kunstmuseum står også høyt på lista.

Hva jobber du med for øyeblikket?
Jeg er for tiden på et opphold ved Leveld Kunstnartun i Ål, her har jeg stor plass til å kunne jobbe med nye tekstile arbeider i store formater.

Hvilke ambisjoner og planer har du for fremtiden?
Jeg vil først og fremst fordype meg i egne prosjekter og utvikle disse videre. Håper selvfølgelig på et stipend som gjør at jeg kan bruke det meste av tiden min til kunsten.

Til slutt: hvilken kollega av deg fortjener mer oppmerksomhet?
Jeg synes Hilde Frantzen lager mye bra. Hun jobber med tekstil, natur og landskap på en måte som fascinerer meg.