Mappevisning i Rogaland – open call, frist 13. november

(English below)

VISP og Rogaland Kunstsenter (RKS) inviterer med dette Rogalandsbaserte kunstnere til mappevisning med tre inviterte gallerister fra Oslo: Laetitia Queyranne fra ISCA, Nikola Lindenberg fra Golsa og Christine Marie Bruu fra QB Gallery.

Mappevisningen avholdes fredag 9. desember på Rogaland Kunstsenter fra kl 11:00 til 16:00, fysisk oppmøte, presentasjon over nett ikke godkjent.

Det er plass til opp til 10 kunstnere.

VIKTIG:
Du behøver kun å fylle ut dette skjema med din mailadresse, lenke til hjemmeside og CV innen 13. november 2022.

Dersom du ikke har egen hjemmeside kan du sende mappen din som pdf til aslak@visp.no innen samme frist.

Ved behov kan du bli spurt om å ettersende bilder av nyere verk. Når frist er utløpt videresendes informasjonen til galleriene, de velger selv hvem de ønsker å møte.

VISP setter opp kjøreplan for arrangement og kontakter kunstnerne som galleriene velger ut. Hvis du er blant de utvalgte, får du beskjed minimum 1 uke før møtet.

Du får 20 minutter til å presentere eget kunstnerskap, du velger selv hva du ønsker å fokusere på. Du kan velge om du ønsker å presentere en fysisk mappe eller på din mac/pc, projektor vil bli tilgjengelig.

Alle typer kunstneriske uttrykk er velkommen.

Vi har en intensjon om at Mappevisninger er med på å skape fremtidige samarbeid og utstillinger for kunstnere i Rogaland. VISP og RKS dekker reise og opphold for galleristene, men har ingen påvirkning på hvilke kunstnere som velges ut og hvordan et evt. videre samarbeid mellom kunstner og gallerist vil utfolde seg.

Med vennlig hilsen,

Rogaland Kunstsenter og VISP
________

OPEN CALL: Portfolio presentations Rogaland!

VISP and Rogaland kunstsenter (RKS) hereby invites artists based in Rogaland to apply for participation in a portfolio presentation with these gallerists: Laetitia Queyranne from ISCA, Nicola Lindenberg from Golsa og Christine Marie Bruu from QB Gallery.

The portfolio presentation will be held on Friday December 9th at Rogaland Kunstsenter from 11 am to 4 pm, online presentation not allowed.

There is room for up to 10 artists in total.

IMPORTANT:
You only need to fill in this form with your email address, link to your website and CV by November 13, 2022.

If you do not have your own webpage, please send your portfolio as a pdf to aslak@visp.no by deadline.

If necessary, you can be asked to send images of recent works. When the deadline has passed, the information is forwarded to the galleries, they will choose who they want to meet.

VISP sets up the schedule for the day and will contact the artists that the galleries select. If you are among the selected, you will be notified at least 1 week before the meeting.

You will get 20 minutes to present your own art, you choose what you want to focus on. You can choose whether you want to present a physical folder or on your mac/pc, projector will be available.

All kinds of expressions within visual arts are welcome.

We have an intention that Portfolio presentations will help to create future collaborations and exhibitions for artists based in Rogaland.

Best Regards,

Rogaland Kunstsenter and VISP