Margrethe Aanestad

Navn:
Margrethe Aanestad

Kommer fra:
Randaberg utenfor Stavanger

Bor:
Stavanger og New York

Utdannelse:
Kunstskolen i Rogaland og Kunst- og kulturformidling ved UiS

Hva jobber du med?

Jeg arbeider i et abstrakt formspråk innen ulike materialer og teknikker. For tiden jobber jeg primært med maleri.

Hva inspirerer deg?

Jeg klarer ikke å gi et avgrenset og klart svar her, men det å oppleve samtidskunst og å ha gode relasjoner og samtaler med andre som jobber med kunst har alltid vært veldig viktig for meg. Kunsthistorien er også veldig inspirerende som et stort slektstre å kjenne tilhørighet til, og å føle forbindelse med enkelte tidligere kunstnere og retninger. Jeg blir også inspirert av å skape kunst og det som skjer i prosessene gjør at jeg kjenner et behov for å må skape mer. Jeg er opptatt av materialitet, stofflighet, det taktile, men også lys og mørke, himmel, en stemning, en følelse, intuisjon, slike subtile ting.

Hvordan vil du beskrive din kunst og ditt kunstnerskap?

Mitt kunstneriske prosjekt handler om å skape taktile og romlige fortolkninger av det som er ugripelig i eksistensen; i mennesket og naturen, i elementene. Størrelser og fenomener som er både evige og flyktige, kraftfulle og subtile på samme tid – som ikke helt lar seg definere, men som personlig og intuitivt kan forstås og oppleves, står sentralt i mitt kunstnerskap. Dette ønsker jeg å materialisere og billedliggjøre.

Uttrykket spenner mellom det vare og det mer kraftfulle, fra definerte former til fullstendig organiske formasjoner. Sammen bygger disse motsetningene opp under en undersøkelse av ulike energier, intensiteter, lag og grader av transparens i forhold til tematikken.

Nylig ferdigstilte jeg et oppdrag for Universitetet i Stavanger på Teknisk- naturvitenskapelig fakultet, bestående av en serie på syv malerier på papir med tittel “A Poem for The Elements”. Her arbeidet jeg med å få frem motsetninger i intensitet, kontraster mellom lys og mørke, kaos og stillhet. Å kombinere det som er samlet og det som er åpent – å bygge opp en energi i og mellom verkene – var viktig her.

I skulptur bruker jeg ulike materialer, foreløpig stort sett funnede. Et verk kan bestå av ett enkelt element eller være en komposisjon av flere deler og teksturer. Jeg tar vare på spor, det som allerede er i materialene og gir karakter og særpreg. I mine siste skulpturelle verk har jeg vært særlig opptatt av steinsorter som marmor og korallstein. Jeg finner disse materialene interessante på grunn av tyngden og levetiden samtidig som de har noe vart og sublimt over seg med klare referanser til både historien og naturen. Dette har jeg i enkelte verk kombinert eller satt i sammenheng med lette tekstiler som har noe mykt og skjørt over seg, de har fall, som er en annen form for tyngde. Eksempler på denne type verk er fra soloutstillingen min på Dimensions Variable i Miami i 2015.

Hvorfor ble du boende i Stavanger?

Jeg pendler mellom Stavanger og leiligheten vår i New York. Arbeidet med Prosjektrom Normanns (kunstnerstyrt visningssted) sammen med Elin Melberg, den voksende kunstscenen og miljøet i studiofellesskapet Elefant gjør at jeg ikke har flyttet helt fra Stavanger enda. I tillegg har jeg jo familie og leilighet i Stavanger, så det fungerer bra å kombinere de to stedene.

Hva er det beste med byen?

Det voksende kunstscenen med mye bra energi og initiativ. Vi opplever nå engasjement fra den yngre generasjonen, vi har kunstnerstyrte visningsrom og har fått veldig dyktige direktører på de større institusjonene de siste årene. Ellers elsker jeg luften, soloppgangene og solnedgangene, at det er hav og strender like i nærheten og Ryfylke-fjellene i bakgrunnen.

Hva savner du i kunstmiljøet i Stavanger?

Jeg savner gode kommersielle gallerier og flere som er nysgjerrige ovenfor, og interessert i å samle på, samtidskunst.

Hva jobber du med for øyeblikket?

I forhold til min egen kunst jobber jeg med en ny serie med malerier og planlegger et litt utfordrende skulpturprosjekt. Jeg er forøvrig inni en travel periode med Prosjektrom Normanns, en jobb som tar stor del av arbeidstiden vår generelt. Nå er det årets program i Stavanger som skal realiseres og må planlegges godt, i tillegg til at vi jobber med flere prosjekter internasjonalt. Vi er blant annet invitert til å kuratere en større utstilling med norsk samtidskunst ved et nyåpnet galleri i Los Angeles på 500m2 om et år, og er allerede i gang med den prosessen.

Hvilke ambisjoner og planer har du for fremtiden?

Jeg ønsker at kunsten min har relevans i den tiden vi lever i, og at det kan bety noe for kunstens utvikling og historie. Jeg vil arbeide med kunst så mye jeg kan hele livet, og håper at det kommer en tid jeg får vist den ved toneangivende institusjoner internasjonalt.

Til slutt: hvilken kollega av deg fortjener mer oppmerksomhet?

Min nære kunstnerkollega og venn Elin Melberg er en fantastisk kunstner som skaper utrolig flotte verk og er opptatt av en tematikk sentral for vår tid. Hun gjør det per i dag allerede meget bra men fortjener større oppmerksomhet og bør snart få en separatutstilling ved et museum.