Nå kan du gi innspill til Bergen kommunes nye kunstplan for det profesjonelle feltet

Byrådsavdeling for klima, kultur og næring ved Seksjon for kunst og kultur er i gang med arbeidet med en ny kunstplan for det profesjonelle feltet, som skal gjelde fra 2018-2027. Den nåværende kunstplanen «Kunstbyen Bergen», rullert i 2013, gjelder ut året.

Kunstplanen skal være et verktøy for de folkevalgte og kulturadministrasjonen, skapt ut av feltets behov og ambisjoner. Vi ønsker at byens aktører fra alle fagfelt skal få bidra med erfaringer og ideer i arbeidet med den nye planen, og inviterer til å sende inn skriftlige innspill.

Innspillsfrist er 20. april – les mer her.