NETTMØTE 23.1: Støtteordninger Bergen kommune og Vestland fylkeskommune

Dato: 23. januar
Tid: 13-15
Sted: Zoom

VISP inviterer til informasjonsmøte om Bergen kommune og Vestland fylkes tilskuddsordninger for det visuelle feltet. Steinar Sekkingstad, rådgiver ved seksjon for kunst- og kulturutvikling i Bergen kommune, og Marianne Ose Askvik, seniorrådgiver Kulturutvikling/Kultur og folkehelse i Vestland Fylkeskommune, informerer om eksisterende ordninger og eventuelle endringer i disse.

Registrering

Har du spørsmål eller ting du ønsker at Steinar og Marianne skal snakke om på møtet kan du gjerne melde dette inn på forkant: aslak@visp.no.

Se opptak av samtalen her!

Det blir mulig å stille spørsmål underveis, webinaret kan også oppleves på vår Youtube-kanal, både direkte og i ettertid.

ENGLISH
This online meeting about the various grants and stipends for visual arts available through the City of Bergen/Vestland county will be held in Norwegian, but you are free to ask your questions in English. You may also forward them in advance to aslak@visp.no – press the link to sign up!