Nina Bang

Navn
Nina Bang

Kommer fra
Bærum

Bor
Oslo

Utdannelse
Statens Kunstakademi, 1986
Statens Håndverks og Kunstindustriskole, 1980

 

Hva jobber du med?
Jeg arbeider med forskjellige medier, som maleri, grafiske teknikker, neon og digitale medier.  I verk integrert i bygg har jeg ofte jobbet med glass, og har fått mye erfaring med å bearbeide store glassflater med digitaltrykk, folier og silketrykk.

Hva inspirerer deg?
Å se, lese, finne ut og forstå.

Hvordan vil du beskrive din kunst og ditt kunstnerskap?
Jeg interesserer meg for naturhistorie og hvordan menneskers kartlegging og erobring av verden påvirker naturen. Dette avspeiler seg i flere  av mine arbeider.

I det skulpturelle veggarbeidet «Bonin Pigeon Revival» er mitt utgangspunkt British Natural Museums tekstbeskrivelse av interferensen i fargespillet til en japansk skogdue, boninduen, som ble utryddet i 1886.

Neonarbeidet «Selvportrett med Darwins Finker» fra 2017 er inspirert av Charles Darwins skisser fra hans reise med HMS Beagle til Galapagos. Hans studier av finke-nebbenes variasjoner bidro til å endre menneskenes bilde av den bibelske skapelseshistorien. Mitt eget selvportrett er delvis tilstede i neoninstallasjonen.

Animasjonen «Red List Red» og den digitalprintede silkepapirbaldakinen «Listening» er visualiseringer av rødlista for fugler, 11864 arter, med kategoriene for fare og utryddelse.

Det skiftende lyset og himmelen er natur vi ofte har til rådighet, også inne i bygg.

Jeg liker å bruke transparente medier. Ved å bringe inn og forsterke de fargene som finnes i lyset i et transparent og reflekterende medium kan jeg påvirke rommets atmosfære. Dette har jeg fått anledning til å jobbe med også i noen store arbeider, blant annet som i «Samklang» i Emmaboda Hâlsocentral og «Dynamo» i Sam Eyde videregående skole i Arendal. 

Hvorfor ble du boende i Oslo?
Fordi Oslo er en liten, men innholdsrik by med aktivt kunstliv.
Det er fred og ro til konsentrasjon, og samtidig kort vei til byer som Berlin og Paris hvor jeg bor i perioder. Her jeg bor på Rodeløkka er det 15 minutter til både skog og sjø.

Hva er det beste med miljøet og stedet?
De mange gode kunstnerdrevne galleriene og kollegaene. Naturen rundt Oslo.

Hva savner du i det lokale kunstmiljøet?
Fungerende store kunstinstitusjoner, som Nasjonalmuseet.

Hva jobber du med for øyeblikket?
Jeg jobber mot en separatutstilling til ØKS, Østfold Kunstsenter i Fredrikstad. Samtidig jobber jeg med research på biosemiotikk og forholdet mellom del og helhet i naturhistorisk forskning.

Hvilke ambisjoner og planer har du for fremtiden?
Å få fortsette med arbeidet mitt som kunstner.

Til slutt: hvilken kollega av deg fortjener mer oppmerksomhet?
Her er lista like lang som hele feltet, men Terje Roalkvam er en utrolig fin konseptuell kunstner.